VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KẾ TOÁN

Hoạt động từ thiện phải mở sổ kế toán ghi chép minh bạch

Hoạt động từ thiện phải mở sổ kế toán ghi chép minh bạch

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

 Kiếm tra, giám sát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp

Kiếm tra, giám sát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp

Hệ thống thông tin kế toán bao gồm các thành phần cấu thành hệ thống được tổ chức khoa học nhằm thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kế toán cho các đối tượng sử dụng thông tin khác nhau trong và ngoài doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình vận hành hệ thống này lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, vì vậy việc kiểm tra, giám sát hệ thống thông tin kế toán là một trong những khâu không thể thiếu.

Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Vận dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác kế toán, kiểm toán - hướng đi mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Vận dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác kế toán, kiểm toán - hướng đi mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết tổng quan cơ sở lý thuyết về nguồn gốc ra đời, các khái niệm về trí tuệ nhân tạo, việc vận dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác kế toán, kiểm toán tại các công ty trên thế giới. Từ đó, doanh nghiệp thấy được tầm quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác kế toán, kiểm toán.

Các nội dung chính của Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam (đợt 1)

Các nội dung chính của Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam (đợt 1)

Theo Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam ban hành tại Quyết định số 1299/QĐ-BTC ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024 Việt Nam sẽ ban hành và công bố 20 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đầu tiên (VPSAS) nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài chính, kế toán, góp phần thúc đẩy hội nhập của nền kinh tế, nâng cao tính minh bạch và có thể so sánh được của các thông tin tài chính trong khu vực công.

Chi phí môi trường trong kế toán quản trị môi trường tại doanh nghiệp

Chi phí môi trường trong kế toán quản trị môi trường tại doanh nghiệp

Tại Việt Nam, việc nghiên cứu, triển khai áp dụng kế toán quản trị môi trường còn mới mẻ và đang đi những bước khởi đầu. Trọng tâm của kế toán quản trị môi trường là chi phí môi trường. Chi phí môi trường thường gắn với hoạt động môi trường của doanh nghiệp, nhưng xét trên khía cạnh hạch toán, thì đây là một dạng chi phí phát sinh làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp.

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Thông tư số 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và lĩnh vực tài chính nói riêng đã và đang đặt ra yêu cầu Việt Nam cần tạo lập một hệ thống kế toán, kiểm toán hoàn chỉnh, phù hợp với cơ chế quản lý của Nhà nước và xu thế phát triển dịch vụ kế toán, kiểm toán của khu vực và thế giới.

Lối đi nào cho kế toán dịch vụ duy trì hoạt động trong bối cảnh COVID-19?

Lối đi nào cho kế toán dịch vụ duy trì hoạt động trong bối cảnh COVID-19?

Trước sự càn quét của “cơn bão” COVID-19, bài toán tiên quyết của các kế toán dịch vụ là tìm ra được giải pháp tăng hiệu suất công việc, chiếm lĩnh được khách hàng doanh nghiệp mới đồng thời vẫn giữ vững được hiệu quả công việc với những khách hàng doanh nghiệp cũ.

Hệ thống hóa cơ sở pháp lý hoạt động hành nghề dịch vụ kế toán

Hệ thống hóa cơ sở pháp lý hoạt động hành nghề dịch vụ kế toán

Trong những năm qua, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và lĩnh vực tài chính kế toán của đất nước đã giúp cho hoạt động hành nghề dịch vụ kế toán có điều kiện để phát triển. Tuy nhiên, do hoạt động này có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp, nên các quy định liên quan đến hoạt động này khá phức tạp.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2021

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2021

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2021. Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.161 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Tại Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 1/9/2021, Bộ Tài chính đã công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2021

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2021

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2021. Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.198 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Nhân tố ảnh hưởng đến giá phí kiểm toán, chất lượng kiểm toán

Nhân tố ảnh hưởng đến giá phí kiểm toán, chất lượng kiểm toán

Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến giá phí và chất lượng kiểm toán đã được nhiều tác giả thực hiện từ trước đến nay. Tuy nhiên, dưới góc độ nhận thức của kiểm toán viên, nhân viên chuyên nghiệp tại Việt Nam các nghiên cứu về loại hình này chưa nhiều. Trong bài viết, tác giả sử dụng phương pháp định tính trên cơ sở khảo cứu các nghiên cứu có liên quan, phân tích, đánh giá và nhận định để rút ra cơ sở lý thuyết giải thích cho chủ đề giá phí, chất lượng kiểm toán và các nhân tố ảnh hưởng đến giá phí và chất lượng kiểm toán. Đồng thời, đề xuất mô hình nghiên cứu lý thuyết và các giả thuyết về vấn đề này cho các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.

Ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN

Ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN

Tại Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 09/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN.

Đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0

Đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0

Hội nhập kinh tế quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều cơ hội và thách thức đối với hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kế toán và nhân lực kế toán. Bối cảnh đó đòi hỏi nhân lực kế toán cần hội tụ được nhiều yếu tố từ tư duy, sáng tạo, có kỹ năng phân tích, tổng hợp, ngoại ngữ, tin học…

Tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản

Tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với việc quản lý khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát sỏi lòng sông, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Mức chi và quyết toán kinh phí ngân sách phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

Mức chi và quyết toán kinh phí ngân sách phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

Quy định về mức chi cũng như việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về kế toán.

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

Trước sự lan tỏa mạnh mẽ của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trên toàn cầu, việc áp dụng IFRS không chỉ của bất kỳ một nhóm quốc gia nào mà đó là mục tiêu chung của các quốc gia trên toàn thế giới.

Môi trường pháp lý về kế toán - cơ sở trình bày báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết

Môi trường pháp lý về kế toán - cơ sở trình bày báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết

Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh các thông tin kinh tế tài chính tổng hợp về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là nguồn thông tin quan trọng để nhà đầu tư đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp và ra quyết định đầu tư.