VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KẾ TOÁN

Mức chi và quyết toán kinh phí ngân sách phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

Mức chi và quyết toán kinh phí ngân sách phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

Quy định về mức chi cũng như việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về kế toán.

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

Trước sự lan tỏa mạnh mẽ của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trên toàn cầu, việc áp dụng IFRS không chỉ của bất kỳ một nhóm quốc gia nào mà đó là mục tiêu chung của các quốc gia trên toàn thế giới.

Môi trường pháp lý về kế toán - cơ sở trình bày báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết

Môi trường pháp lý về kế toán - cơ sở trình bày báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết

Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh các thông tin kinh tế tài chính tổng hợp về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là nguồn thông tin quan trọng để nhà đầu tư đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp và ra quyết định đầu tư.

 IASB đề xuất nới lỏng các yêu cầu công bố thông tin đối với các công ty con

IASB đề xuất nới lỏng các yêu cầu công bố thông tin đối với các công ty con

Ngày 26/7, Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã đề xuất giảm yêu cầu công bố thông tin đối với các công ty con đủ điều kiện theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Học viện Tài chính tiên phong ứng dụng nền tảng 4.0 vào công tác đào tạo sinh viên

Học viện Tài chính tiên phong ứng dụng nền tảng 4.0 vào công tác đào tạo sinh viên

Học viện Tài chính vừa phát động cuộc thi “Mô hình chuyển đổi số Kế toán 2021” - Digital Accounting Model Challenge (DAMC) cho hơn 400 sinh viên năm thứ 3 đang theo học tại khoa Kế toán của Học viện. Cuộc thi nhằm giúp các sinh viên hệ thống hóa kiến thức chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hành, khơi dậy khả năng sáng tạo và tiềm năng vượt trội cho sinh viên.

Tổng quan các nghiên cứu về tác động của kiểm soát nội bộ tới chất lượng thông tin kế toán

Tổng quan các nghiên cứu về tác động của kiểm soát nội bộ tới chất lượng thông tin kế toán

Kiểm soát nội bộ (KSNB) có tác động tích cực đến độ tin cậy của thông tin cung cấp và hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Bài viết đã hệ thống hóa, phân tích và đánh giá các nghiên cứu đã thực hiện có liên quan đến tác động của KSNB tới chất lượng thông tin kế toán, làm cơ sở cho các đánh giá, các nghiên cứu về chất lượng thông tin kế toán trong thời gian tới.

Hạch toán hoa hồng đại lý: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện

Hạch toán hoa hồng đại lý: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện

Đại lý thương mại là hoạt động trung gian mua hộ, bán hộ để hưởng thù lao. Với các lợi ích mang lại cả cho bên giao đại lý và bên nhận đại lý nên hình thức bán hàng này ngày càng trở nên phổ biến.

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và lộ trình áp dụng tại Việt Nam

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và lộ trình áp dụng tại Việt Nam

Kế toán không còn là vấn đề mang tính nội tại, riêng biệt của từng quốc gia trong xu hướng toàn cầu hóa về hợp tác và phát triển kinh tế.

Tổ chức thu thập thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định điều hành tại doanh nghiệp

Tổ chức thu thập thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định điều hành tại doanh nghiệp

Thông tin kế toán quản trị có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp (DN) của nhà quản trị.

Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp ở Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp ở Việt Nam

Nghiên cứu này làm rõ cơ sở lý thuyết cũng như thực trạng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Kỹ năng mềm đang trở thành yếu tố cạnh tranh đối với vị trí công việc tài chính, kế toán

Kỹ năng mềm đang trở thành yếu tố cạnh tranh đối với vị trí công việc tài chính, kế toán

Trong giai đoạn kỹ thuật số ngày càng phát triển mạnh mẽ với máy tính hóa và tự động hóa, các kỹ năng mềm có thể là yếu tố quyết định cơ hội thăng tiến hoặc vị trí việc làm cho các kế toán viên hoặc chuyên gia tài chính.

Trao đổi về cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp

Trao đổi về cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp

Ngày 7/4/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2021/TT-BTC về tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 (Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp) quy định cụ thể các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nói chung và kế toán nói riêng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện của mỗi doanh nghiệp mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán cũng khác nhau.

Sự tương đồng và khác biệt giữa lý thuyết tiếp cận thực tế và lý thuyết thực chứng: Vận dụng ở Việt Nam

Sự tương đồng và khác biệt giữa lý thuyết tiếp cận thực tế và lý thuyết thực chứng: Vận dụng ở Việt Nam

Quan sát hành vi của người kế toán để từ đó rút ra các khái niệm hay quy trình kế toán. Các lý thuyết được xây dựng trên cơ sở này có thể kiểm nghiệm qua việc mở rộng đối tượng quan sát.

Tận dụng công nghệ và tiếp cận đa phương thức để hóa giải

Tận dụng công nghệ và tiếp cận đa phương thức để hóa giải "độ khó" của chuẩn mực kế toán

Các chuẩn mực kế toán ngày càng trở nên phức tạp và khó diễn giải hơn và đòi hỏi những yêu cầu cao đối với kế toán, kiểm toán viên. Giải pháp tối ưu nhất là áp dụng công nghệ và tiếp cận đa phương thức để dễ đọc, dễ hiểu và tăng khả năng áp dụng hiệu quả.

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế  ở các nước và lộ trình thực hiện tại Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ở các nước và lộ trình thực hiện tại Việt Nam

Trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) giúp cho thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp minh bạch và có độ tin cậy cao, tăng khả năng so sánh trên phạm vi toàn cầu và là cơ sở để nhà đầu tư trong và ngoài nước đưa ra các quyết định kinh doanh.

Để áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế thành công trong doanh nghiệp Việt Nam

Để áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế thành công trong doanh nghiệp Việt Nam

Việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) không chỉ đem lại lợi ích cho kinh tế Việt Nam mà còn đem lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp và người sử dụng báo cáo tài chính. Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện nay, trên thế giới có 131/143 quốc gia và vùng lãnh thổ (chiếm tỷ lệ 93%) tuyên bố chính thức về việc áp dụng IFRS với các hình thức khác nhau. Trong đó, 119/143 (chiếm tỷ lệ 83,2%) quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu bắt buộc sử dụng các chuẩn mực của IFRS đối với tất cả hoặc hầu hết các đơn vị lợi ích công chúng trong nước.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2021

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2021

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2021. Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.204 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng cùng với ảnh hưởng do Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam cần phải có những đổi mới nhất định để đáp ứng với yêu cầu mới đặt ra. Trong đó, chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán cần phải được chú trọng hàng đầu. Chỉ khi chất lượng đào tạo được nâng cao thì các kế toán, kiểm toán viên mới có thể thích ứng tốt nhất với những yêu cầu của bối cảnh mới.

Vấn đề về ghi nhận chi phí và xử lý nợ phải thu khó đòi tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vấn đề về ghi nhận chi phí và xử lý nợ phải thu khó đòi tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thực tế tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho thấy, hiện nay, loại hình doanh nghiệp này chưa quan tâm đúng mức đến việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Vì bộ máy kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa khá đơn giản, tình trạng một người làm nhiều công việc, kiêm nhiệm nhiều vị trí diễn ra khá phổ biến, do nhà quản lý siết chặt quản lý và tiết kiệm chi phí thuê người.