Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

PV. (t/h)

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 với 35 Ủy viên Ban Chấp hành, đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ VI.
Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ VI.

Ngày 01/10 tại Hà Nội, 300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 84.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cả nước đã dự phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đoàn Đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính có 17 đồng chí tham dự Đại hội do đồng chí Ngô Thị Nhung - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn.

Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nêu rõ, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI quyết định những vấn đề quan trọng của hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động 5 năm tới. Đây là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên và người lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam.

"Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới", đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 84.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cả nước đã dự phiên trọng thể.
300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 84.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cả nước đã dự phiên trọng thể.

Nhiệm kỳ 2018-2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, song với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra. Hoạt động của các cấp Công đoàn đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thể của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn theo hướng hiện đại, thiết thực, hấp dẫn; tăng cường nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tích cực tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên; Xây dựng các cấp công đoàn viên chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; tham gia cùng cấp ủy, chuyên môn xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khai mạc Đại hội.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khai mạc Đại hội.

Đại hội đề ra 3 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là Chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời là lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực tiễn. Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng và đặc thù của mình, nhiệm kỳ qua, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của công đoàn cấp trên, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã nghiên cứu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khoa học, phù hợp với thực tiễn công đoàn ngành và công đoàn ở từng cơ quan, đơn vị, và trên thực tế đã mang lại hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN

Cơ bản nhất trí phương hướng, nhiệm vụ trong báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trong thời gian tới Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cán bộ, đoàn viên hiểu đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị để có các giải pháp phát huy hơn nữa sức mạnh của đội ngũ và tổ chức công đoàn vì sự lớn mạnh của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần, điều kiện làm việc cho cán bộ, đoàn viên và người lao động...

9 cá nhân được nhận giải thưởng Cống hiến của Công đoàn Viên chức Việt Nam.
9 cá nhân được nhận giải thưởng Cống hiến của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhận định, Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị ngày càng nặng nề hơn, hoạt động công vụ ngày càng chặt chẽ, bài bản, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trên tinh thần thượng tôn pháp luật... Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đòi hỏi từng cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn Viên chức Việt Nam phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với tổ chức, với đoàn viên, nhất là việc chăm lo về vật chất và tinh thần, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 35 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, Nghị quyết Đại hội đề ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: Phấn đấu phát triển thêm được 1.000 đoàn viên mới; Ít nhất 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; Ít nhất 70% đoàn viên và người lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; 90% nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

35 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
35 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Tại phiên trọng thể, 35 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã ra mắt Đại hội. 9 cá nhân được nhận giải thưởng Cống hiến của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 Đoàn Đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính có 17 đồng chí tham dự Đại hội do Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Ngô Thị Nhung làm Trưởng đoàn.
 Đoàn Đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính có 17 đồng chí tham dự Đại hội do Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Ngô Thị Nhung làm Trưởng đoàn.
 

Trước đó, ngày 30/9, tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội thực hiện các nội dung chính: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc; thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V; thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028; thảo luận tại tổ.