Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba của Eximbank không thành

Thanh Sơn - Thanh Phương

Sáng ngày 26/4/2021, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank - HOSE: EIB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021. Đây đã là lần họp thứ ba do Eximbank tổ chức bởi các lần trước đều không đạt tỷ lệ tham dự hoặc hoãn do tình hình dịch bệnh.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba của Eximbank không thành. Ảnh EIB
Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba của Eximbank không thành. Ảnh EIB

Theo chương trình họp, các nội dung dự kiến trình các cổ đông gồm báo cáo của ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, 2020. Cũng liên quan đến hoạt động kinh doanh từ các năm trước, các Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2018, 2019 đã được kiểm toán và tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019 cũng được trình thông qua trong đại hội lần này.

Ngoài ra còn có tờ trình liên quan thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019, 2020; tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2019, 2020; tờ trình về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) cập nhật, bổ sung Quy chế tài chính của Eximbank; 4 tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Eximbank; tờ trình về chấp thuận đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Cũng dịp này, Eximbank tổ chức hai cuộc họp bao gồm cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.  Ở lần tổ chức gần nhất hôm 29/7/2020, chỉ 142 cổ đông đại diện cho 42,57% số cổ phần biểu quyết tham dự, thấp hơn mức quy định 51%.

Tính đến 11h sáng nay 26/4, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 44,92%; Tỷ lệ không đồng ý quy chế tiến hành họp đạt 54,69%. Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 4,515 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,39%. Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết, Đại hội đã không thông qua quy chế tiến hành họp,  ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng Ban Kiểm Soát đã tuyên bố kết thúc đại hội.

Ngay trước thềm đại hội một ngày, tờ trình tóm tắt kiến nghị của các cổ đông liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đề nghị của 2 nhóm cổ đông đã được HĐQT công bố.

Cụ thể, ngày 19/4/2021, HĐQT Eximbank nhận được văn bản kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của bà Kiều Vũ Thuỵ Uyên, đại diện theo uỷ quyền của nhóm cổ đông gồm: Công ty CP Rồng Ngọc; Công ty CP đầu tư và dịch vụ Helios; Công ty CP Thắng Phương; Thái Thị Mỹ Sang;  Lưu Như Trân. Nhóm cổ đông này sở hữu 10,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank đề nghị miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) gồm ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết, ông Ngô Thanh Tùng. 

Cũng ngày 19/4/2021, HĐQT Eximbank tiếp tục nhận được văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông gồm: ông Nguyễn Tiến Dũng; ông Trần Công Cận; Lafelle Limited; Education Management Holdings Limited. Nhóm cổ đông này sở hữu 11,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề nghị Eximbank miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) gồm: ông Hoàng Tuấn Khải, ông Đặng Anh Mai, bà Lương Thị Cẩm Tú. 

Hiện HĐQT Eximbank gồm 9 thành viên: ông Yasuhiro Saitoh - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quang Thông - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Lê Minh Quốc - thành viên độc lập, ông Cao Xuân Ninh - thành viên, ông Đặng Anh Mai - thành viên, ông Hoàng Tuấn Khải - thành viên, ông Ngô Thanh Tùng - thành viên, ông Lê Văn Quyết - thành viên, bà Lương Thị Cẩm Tú - thành viên. 

Thời gian qua, giữa các nhóm cổ đông lớn của Eximbank chưa tìm được tiếng nói chung, đã tác động không nhỏ tới hiệu quả kinh doanh, khiến lợi nhuận của Eximbank bị tụt hạng đáng kể.