Đảm bảo sinh kế cho dân tộc thiểu số vùng Tây Nam Bộ

PV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vấn đề định cư, sinh kế cho đồng bào Việt kiều từ Campuchia về Việt Nam do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp cùng Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức sáng ngày 23/8.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phát biểu tại hội nghị.

Xác định việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả trước mắt và lâu dài đối với vùng Tây Nam Bộ, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, đời sống đồng bào từng bước được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo toàn vùng năm 2015 còn 3,54%, tỉ lệ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015 giảm từ trên 33% xuống còn 13%; số lượng cán bộ công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ngày càng tăng với trên 19.000 đảng viên, 17.000 cán bộ công chức, viên chức, trong đó hơn 1.100 người được bầu vào cấp ủy, 2.223 người trúng cử đại biểu HĐND các cấp, 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng tỉ lệ hộ nghèo của vùng còn cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, an ninh biên giới, an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo.

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu, cần đề ra các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giảm nghèo cho đồng bào, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn hạn hán và xâm nhập mặn.

Đồng thời, các địa phương, bộ, ngành cần tích cực thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tăng cường an ninh biên giới, gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng-an ninh.