Hướng đi cho hạ tầng giao thông và logistics vùng Đồng bằng sông Cửu Long

PV.

Đó là nội dung chính của Hội nghị “Chuyên đề về huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống logistics vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ,Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, sáng ngày 22/8, tại Cần Thơ.

 Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, trong những năm qua vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên, so với tình hình chung của cả nước thì kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống logistics vẫn còn kém phát triển. Vấn đề liên kết vùng chưa được chú trọng khi công tác đầu tư các trục giao thông chính nhằm gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn hạn chế.

Bên cạnh đó, tình hình đầu tư cũng như thu hút đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông còn yếu, chưa tạo sự đột phá. Đặc biệt với lợi thế về mật độ sông ngòi đứng đầu toàn quốc với 70% nhưng chưa được quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực đường thủy nội địa, đường biển dẫn đến tình trạng tốc độ tăng trưởng của vận tải thủy nội địa, vận tải biển có xu hướng giảm so với vận tải đường bộ.

Bởi vậy, Phó Thủ tướng cho rằng, việc xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống logistics vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vô cùng cần thiết.

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo, cần ưu tiên đầu tư vào các công trình, dự án giao thông trọng điểm mang tính kết nối vùng, có tính lan tỏa và giải quyết các “nút thắt” về hạ tầng giao thông và hệ thống dịch vụ logistics cũng như giảm thiểu tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí trong bối cảnh vốn đầu tư công ngày càng hạn hẹp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng mong muốn các bộ, ngành, địa phương và các nhà đầu tư hiến kế về các cơ chế, chính sách để huy động hiệu quả nguồn lực cho phát triển hạ tầng của khu vực.