Đảng bộ Bộ Tài chính: Dấu ấn mới từ "Năm nâng cao chất lượng chi bộ"

PV.

(Tài chính) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, năm 2013, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ” tới toàn thể các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Bộ, các đảng bộ, chi bộ trong toàn Ngành đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Nhìn lại một năm triển khai nhiệm vụ nói trên, Thông tin Công tác Đảng tổng hợp ý kiến của một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính về kết quả thực hiện “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”.

Đồng chí Phạm Đức Hồng, Bí thư Chi bộ Vụ Đầu tư:
Không ngừng học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Đầu tư. Đặc biệt, năm 2013, việc học tập và làm theo lời Bác tại Chi bộ Vụ Đầu tư đã có bước chuyển biến tích cực và hiệu quả khi gắn mỗi buổi sinh hoạt với mỗi chuyên đề, câu chuyện cụ thể về Bác…

Các chuyên đề, câu chuyện được đưa ra trong mỗi buổi sinh hoạt của Chi bộ Vụ Đầu tư đều được bắt nguồn từ phong cách, lối sống, lối làm việc, tinh thần tiết kiệm đến tinh thần phê bình và tự phê bình, nâng cao sức chiến đấu của Đảng của Bác. Từ những chuyên đề, mẩu chuyện của Người khi đưa vào sinh hoạt Chi bộ đều được các đảng viên phân tích, trao đổi để hiểu hơn về Bác và rút ra những bài học quý báu cho bản thân. Qua đó, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Bên cạnh đó, để các đảng viên nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc sinh hoạt chuyên đề, trong năm 2013, Chi bộ Vụ Đầu tư đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt ngoại khóa, như: viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người… Thông qua học tập và buổi ngoại khóa đã góp phần nâng cao ý thức, hiểu biết của đảng viên về tinh thần, đạo đức của Người; từng đảng viên có sự đánh giá đối chiếu với cá nhân để tiếp tục tu dưỡng, hoàn thiện mình và ngày càng tăng cường tinh thần đoàn kết trong Chi bộ.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Chi bộ Cục Quản lý Công sản: Nâng cao sức chiến đấu của Đảng từ sinh hoạt chi bộ

Năm 2013 khép lại, cùng với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Cục Quản lý Công sản đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Có thể nói, thành công “kép” này chỉ có thể mang lại từ sức chiến đấu của Đảng trong các cuộc sinh hoạt chi bộ được nâng cao.

Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ cũng như chất lượng đảng viên, ngay trong mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Chi bộ Cục Quản lý Công sản thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp sinh hoạt. Đặc biệt, việc nâng cao ý thức phê bình và tự phê bình, thẳng thắn, lắng nghe, cởi mở luôn được quán triệt trong mỗi buổi sinh hoạt Chi bộ.

Chi bộ đã tập trung thảo luận những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng viên, tạo không khí cởi mở, để đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình, tích cực tham gia ý kiến xây dựng các nghị quyết chuyên đề, cơ chế, chính sách tài chính của Bộ Tài chính. Đồng thời, đưa ra các giải pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Đảng ủy cấp trên có hiệu quả để nâng cao sức chiến đấu của Đảng ngay từ mỗi đảng viên…

Đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Bí thư Chi bộ Viện Chiến lược & Chính sách Tài chính: Tăng cường phê bình và tự phê bình

Triển khai nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên về nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Viện CL&CSTC) đã tạo ra nhiều chuyển biến rất tích cực. Điểm nhấn đáng kể nhất là công tác phê bình và tự phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã được triển khai rất nghiêm túc, thường xuyên hiệu quả tại mỗi buổi sinh hoạt của Chi bộ Viện CL&CSTC.

Để công tác tự phê bình và phê bình có chất lượng, Chi ủy Viện CL&CSTC đã tập trung chỉ đạo, xây dựng chương trình cụ thể đưa chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, không làm qua loa, chiếu lệ; Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt trong tự phê bình và phê bình; Khuyến khích đảng viên có thái độ tiếp thu phê bình đúng đắn và nói thẳng, nói thật, khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm; Xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm...

Nhờ đó, chất lượng nghiên cứu khoa học của các cán bộ, đảng viên đã được nâng cao rõ rệt; Đồng thời, các đảng viên cũng đều nhận thấy việc thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình đã giúp Chi bộ luôn trong sạch vững mạnh; luôn phát huy và giữ vững danh hiệu là một trong những chi bộ trong sạch vững mạnh của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Phùng Ngọc Khánh, Bí thư Chi bộ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm: Trưởng thành lên từ những buổi sinh hoạt chi bộ hữu ích

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp quan trọng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận thức sâu sắc vấn đề này nên, Chi bộ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm luôn quan tâm, chú trọng tới chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Theo đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được bắt đầu từ đổi mới nội dung và hình thức, đảm bảo gắn kết, linh hoạt giữa nhiệm vụ xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cùng với đó, Chi bộ cũng đã gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao sức chiến đấu, chất lượng đảng viên với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức được những ưu điểm và phát hiện những hạn chế cần khắc phục.

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ cũng như của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó đã góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Cục.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 2 - 2014