VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ĐẢNG VIÊN

[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đạo đức cách mạng của người đảng viên

[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đạo đức cách mạng của người đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Chiều 18/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức cuộc họp thông báo về Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đông đảo các Đại sứ, đại biện lâm thời các nước, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tham dự buổi thông báo.

Để tạo chuyển biến trong công tác tự chỉnh đốn của mỗi đảng viên

Để tạo chuyển biến trong công tác tự chỉnh đốn của mỗi đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Đảng viên thường xuyên tu dưỡng, tự chỉnh đốn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; năng động, sáng tạo, trí tuệ, khôn khéo. Đây là một trong những yếu tố cốt lõi góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngày 17/7/2020, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và phát biểu tại Đại hội có đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Kho bạc Nhà nước phát động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp

Kho bạc Nhà nước phát động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp

Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/ĐUKB về việc Tuyên truyền và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương, Đại hội XXV Đảng bộ Bộ Tài chính, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

[Ảnh] Quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong ngành BHXH

[Ảnh] Quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong ngành BHXH

Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/ĐU của Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

[Infographics] “Cần Kiệm Liêm Chính” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

[Infographics] “Cần Kiệm Liêm Chính” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề cập đến đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính” thường được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến nhiều nhất. Trong Di chúc để lại, một lần nữa Bác nhấn mạnh: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Bộ Tài chính vinh dự nhận giải Ba cuộc thi Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính vinh dự nhận giải Ba cuộc thi Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 25/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, Ngành tổng hợp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) ”

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền

50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người tiếp tục soi sáng việc nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhằm xây dựng “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

 Xác định tuổi hưởng lương hưu đối với đảng viên

Xác định tuổi hưởng lương hưu đối với đảng viên

Khi xem xét điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu theo Điều 54 Luật BHXH thì căn cứ vào ngày tháng năm sinh trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) để xác định tuổi đời của cán bộ.

 Đoàn kết, lời căn dặn thiết tha của Bác

Đoàn kết, lời căn dặn thiết tha của Bác

Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc và xây dưng khối đại đoàn kết toàn dân có giá trị lí luận và thực tiễn hết sức quan trọng. Bác khẳng định trong Di chúc: Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 Đảng có vững cách mạng mới thành công

Đảng có vững cách mạng mới thành công

Năm 1927, trong tác phẩm Đường cách mạng, từ khẳng định cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”[1], Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm “Đảng có vững cách mệnh mới thành công”[2].

Đẩy mạnh việc học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Đẩy mạnh việc học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Công văn số 1998-CV/BTGTW yêu cầu về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Đảng bộ Bộ Tài chính: Học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới

Đảng bộ Bộ Tài chính: Học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới

Xác định học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt có ý nghĩa quan trọng, Đảng bộ Bộ Tài chính luôn chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác này trong toàn Đảng bộ. Nhờ đó, đã phát huy được tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - ngân sách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 22/4/2016, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn ngành Tài chính và cán bộ, đảng viên thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính.

Nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016

Nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016

Ngày 1/2/2016, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và Khai trương Chuyên mục điện tử “Đảng bộ Bộ Tài chính”. Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần

Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Cục Hải quan TP.Hà Nội đã có văn bản quán triệt đến tất cả các Chi bộ, Đảng bộ, các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện nghi lễ chào cờ tổ quốc, hát Quốc ca; sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần, để 100% đảng viên, cán bộ công chức nắm được chủ trương và thực hiện nghiêm túc hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa này.

Không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 4/9/2015, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức họp Ban Tuyên giáo để kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Trưởng ban và các thành viên trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Đoàn kết phấn đấu  hoàn thành nhiệm vụ mới

Đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mới

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục đã đề ra. Từ nền tảng vững chắc đó, Đảng bộ đơn vị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 23/7/2015, Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi của cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam và kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2015).