Đảng ủy Cục Thuế Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị


Vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, năm 2021, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sác nhànước. Có được kết quả này là nhờ sự phối hợp hiệu quả của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Cục Thuế Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2021, Cục Thuế Hà Tĩnh thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 8.200 tỷ đồng
Năm 2021, Cục Thuế Hà Tĩnh thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 8.200 tỷ đồng

Lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; chỉ đạo, điều hành trực tiếp, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, chính quyền địa phương các cấp, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sự quan tâm phối hợp của các sở, ban, ngành; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên Cục Thuế Hà Tĩnh đã khắc phục được mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách.

Cụthể, trong năm 2021, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 8.200 tỷ đồng (trong đó thu từ đất 2.800 tỷ đồng; thuế, phí 5.400 tỷ đồng) đạt 158% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao; đạt 117% kế hoạch năm Tỉnh giao và bằng 103% so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Thuế Hà Tĩnh thực hiện thu ngân sách nhà nước ở các lĩnh vực đạt cao so với dự toán pháp lệnh và tăng thu so với cùng kỳ. Cụ thể, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 218% dự toán; thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 103% dự toán, tăng 7% so cùng kỳ năm 2020; thuế thu nhập cánhân đạt 205% dự toán, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020; thu tiền sử dụng đất đạt 208% dự toán, tăng 7% so cùng kỳ năm 2020...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền pháp luật về thuế đạt được nhiều kết quả tích cực, nội dung tuyên truyền có nhiều đổi mới. Theo đó, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thực hiện 1.222 bài viết, tin tức đăng trên các báo in và báo điện tử, trang thông tin điện tử của Ngành về các nội dung liên quan đến tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế mới, nhất là các hướng dẫn của Tổng cục Thuế về hỗ trợ kê khai thuế.

Nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế trên địa bàn Tỉnh, Cục Thuế Hà Tĩnh đã hướng dẫn trả lời bằng văn bản về chính sách thuế 26 văn bản; trả lời qua điện thoại 358 cuộc; hướng dẫn trực tiếp 167 lượt. Qua đó, Cục Thuế Hà Tĩnh đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người nộp thuế trong bối cảnh dịch COVID-19.

Công tác quản lý, theo dõi kê khai thuế cũng được Cục Thuế Hà Tĩnh quản lý chặt chẽ. Theo đó, số lượng tờ khai phải nộp, đã nộp, nộp đúng hạn tăng lên cả về số lượng và chất lượng, thể hiện ý thức chấp hành kê khai thuế của người nộp thuế nâng lên rõ rệt. Tổng số hồ sơ khai thuế, phí đã nộp và được xử lý tại Cục Thuế Hà Tĩnh là 71.790 lượt/72.822 lượt. Đồng thời, đơn vị cũng đã ban hành 112 quyết định xử phạt vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế, tổng số tiền phạt là 538,6 triệu đồng.

Năm 2021, Cục Thuế Hà Tĩnh thực hiện thu ngân sách nhànước đạt 8.200 tỷ đồng (trong đó thu từđất 2.800 tỷ đồng; thuế, phí 5.400 tỷ đồng) đạt 158% kế hoạch Bộ Tài chính giao; đạt 117% kế hoạch năm Tỉnh giao và bằng 103% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong năm 2021, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở đối với 718 doanh nghiệp, thực hiện truy thu và xử phạt 28,2 tỷ đồng. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã khắc phục kịp thời tồn tại trong việc thực hiện chính sách thuế của người nộp thuế và công tác quản lý của cơ quan thuế.

Vềcông tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh đã chỉ đạo quyết liệt việc thu nợ thuế, phí phát sinh; tăng cường phối hợp với các ngành để quản lý nợ nên kết quả thu nợ đạt khá cao và số thuế nợ giảm so với năm trước. Kết quả là, năm 2021, Cục Thuế Hà Tĩnh thu nợ thuế đạt 1.700 tỷ đồng.

Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm 2022, Đảng ủy Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế. Cục Thuế Hà Tĩnh phấn đấu các mục tiêu như: Giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ, các yêu cầu của người nộp thuế, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính về thuế; 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng và trên 95% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử.

Đảng ủy Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý thuế; tăng cường thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra thuế đạt hiệu quả cao cả về số lượng và chất lượng; 100% doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán thuế, phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp được thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đạt trên 30% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế và thu hồi nợ thuế đạt hiệu quả. Giảm tỷ lệ nợ thuế dưới mức 5%.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục Thuế HàTĩnh xác định, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, công chức, viên chức, giúp nhau cùng tiến bộ và giữgìn sự đoàn kết, nhất trí trong cơ quan.

Đồng thời, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Cục Thuế tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và đạo đức công vụ người làm công tác thuế, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân; xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong các chi bộ, đảng bộ.

Theo Văn Thuận, Phạm Hạnh/Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 1/2022