Đảng ủy Vietcombank tổng kết công tác Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014

Lê Hưng

(Tài chính) Ngày 08/02/2014, Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng ủy Vietcombank…

Theo đồng chí Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank: Năm 2013, vượt qua nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực của cả hệ thống, Vietcombank đã hoàn thành thắng lợi, toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đề ra, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao. Song song với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Vietcombank đã chú trọng lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị BCH TW, Chỉ thị của Đảng ủy Khối… Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, mang lại nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt trận.

Trong điều kiện hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn, Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương; có nhiều giải pháp linh hoạt để khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Vietcombank, đồng thời chủ động giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Năng lực quản trị điều hành của Vietcombank được nâng cao trên các mặt hoạt động, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động của Vietcombank hiện tại và tương lai.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều kết quả tốt, khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức và triển khai các hoạt động kinh doanh của đơn vị. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từng bước được đổi mới về phương thức, phù hợp với hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ và phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, người lao động trong việc chung tay xây dựng và phát triển hoạt động của ngân hàng. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Cấp ủy được nâng cao, chất lượng tự phê bình và phê bình được cải thiện; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Vietcombank cũng xác định mục tiêu, định hướng chủ đạo trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank năm 2014 là bám sát Chiến lược 2011 - 2020 và Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013 - 2015; phát huy mọi lợi thế, tiếp tục phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm, hướng đến phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế. Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Vietcombank xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiên định lập trường cho cán bộ, đảng viên là một mắt xích quan trọng, là nhân tố quyết định để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Vietcombank là Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW đã đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ Vietcombank đã nỗ lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh kinh tế năm 2013 có nhiều khó khăn. Đồng thời, đồng chí Bùi Văn Cường cũng bày tỏ mong muốn trong năm 2014, Đảng bộ Vietcombank tiếp tục đề ra những giải pháp cụ thể, khắc phục những khó khăn, tồn tại để kết quả thực hiện được thành công toàn diện trên nhiều mặt. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN nhằm tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu của Vietcombank tại Việt Nam. Cùng với đó, từng bước xây dựng Vietcombank trở thành ngân hàng có quy mô, năng lực quản trị, phạm vi hoạt động và tầm ảnh hưởng ở khu vực trong thời gian tới. “Đảng bộ Vietcombank cần tiếp tục tập trung xây dựng chiến lược nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu hoạt động trong giai đoạn đổi mới và hội nhập; tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng để phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước” – đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Vietcombank đã vinh dự được nhận Cờ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm, Bằng khen “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm cho 3 tổ chức cơ sở Đảng cùng nhiều bằng khen  cho các đảng viên, chi bộ đảng thuộc Đảng ủy Vietcombank.