Đạt 72.956 tài khoản giao dịch phái sinh tính đến cuối tháng 5


Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 5, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 72.956 tài khoản, tăng 4,06% so với tháng trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thống kê của HNX cho thấy, trong tháng 5, có 1 mã sản phẩm là VN30F1902 đáo hạn ngày 16/5/2019 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1912 vào ngày 17/5/2019. Tại thời điểm cuối tháng 5 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1906, VN30F1907, VN30F1909, và VN30F1912.

Trong tháng 5/2019, khi chỉ số VN30 trên thị trường cơ sở tiếp tục giảm điểm do tâm lý lo ngại của nhà đầu tư liên quan tới cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng so với tháng 4, khối lượng giao dịch bình quân tăng 4,88% đạt 84.672 hợp đồng/phiên.

Phiên giao dịch ngày 13/05/2019 có khối lượng giao dịch thấp nhất trong tháng, cũng là mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, đạt 52.355 hợp đồng, trong khi đó phiên giao dịch ngày 07/05/2019 có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng, đạt 109.740 hợp đồng. 

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường tháng 5/2019

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 4.2019

Tháng 5.2019

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

80.729

84.672

4,88%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

21.267

32.823

54,34%

Nguồn: hnx.vn

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường có sự gia tăng đột biến trong tháng 5, tính đến cuối ngày 31/5/2019, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 32.823 hợp đồng, tăng 54,34% so với tháng trước trong đó phiên giao dịch ngày 23/5/2019 có khối lượng mở OI đạt 39.854 hợp đồng, mức cao nhất từ khi khai trương thị trường đến nay.

Thống kê của HNX cho thấy, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 5, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 72.956 tài khoản, tăng 4,06% so với tháng trước.

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này tiếp tục giảm so với các tháng trước, chiếm 91,9% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng, đạt 7,66%.  

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5 tăng mạnh, đạt 15.726 hợp đồng, gần gấp đôi so với tháng trước, chiếm 0,42% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.