DATC bán cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng

PV.

(Taichinh) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo bán đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua nợ phải thu của Công ty tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu nghị Đà Nẵng.

Theo đó, số vốn thực góp của DATC tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu nghị Đà Nẵng là 60.000.000.000 đồng(Sáu mươi tỷ đồng);Số lượng cổ phần bán đấu giá là 883.755 cổ phần; Giá trị nợ phải thu bán kèm cổ phần (tính đến thời điểm 31/12/2014) là 7.161.030.521 đồng; Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần; Giá khởi điểm bán lô cổ phần kèm nợ phải thu là 11.250.406.710 đồng.

Điều kiện tham gia đấu giá:Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ban hành.

Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc tại Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội; Trụ sở: 97 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 09h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 09/5/2015 đến ngày 28/5/2015 tại các địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc theo Quy chế bán đấu giá.

Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 09h00 ngày 29/5/2015 tại Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, số 97 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu nghị Đà Nẵng có trụ sở tại Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu các loại giày dép.