DATC bán cổ phần tại VINAWACO 25

PV.

(Taichinh) - Thực hiện kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam vừa ra thông báo bán đấu giá cổ phần kèm khoản nợ phải thu của Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại VINAWACO 25…

Mô hình trụ sở DATC
Mô hình trụ sở DATC

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại VINAWACO 25, có ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng; Vốn điều lệ thực góp là 56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng); Số lượng cổ phần bán đấu giá là 280.000 cổ phần; Giá trị nợ phải thu bán kèm cổ phần (tính đến thời điểm 30/09/2014) là 1.292.099.337đồng; Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần; Giá khởi điểm bán lô cổ phần và nợ phải thu là 2.000.000.000 (Hai tỷ đồng).

Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Trụ sở chính: Trung tâm Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội; Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ 9h00 ngày 14/04/2015 đến hết 16h00 ngày 04/05/2015; . Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dựđấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 05/05/2015 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Tầng 3, TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội.