DATC bán cổ phần và nợ tại Công ty cổ phần Gạch Granit Nam Định

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa chính thức thông báo bán chào giá cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ tại Công ty Cổ phần Gạch Granit Nam Định. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thoái vốn của DATC đầu tư tại doanh nghiệp.


Theo thông tin từ DATC, sốcổ phần chào giá cạnh tranh là 869.000 cổ phầnphổ thông; Khoản nợ phải thu tại ngày 30/6/2015 là39.251.756.454 đồng.

Mệnh giá cổ phần là10.000 đồng/01 cổ phần;Giá khởi điểm cả lô cổ phần kèm nợ phải thu là29.565.000.000 đồng.

Điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh là tất cảcác tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán chào giá cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần Gạch Granit Nam Định.

Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký và tiền đặt cọc: Từ 8h30’ đến 16h30’ các ngày làm việc từ ngày 13/04/2016 đến ngày 19/04/2016. TạiTrụ sở DATC - 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội.Tiền đặt cọc: 10% giá trị lô cổ phần kèm nợ tính theo giá khởi điểm.

Thời gian và địa điểmnộp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh dự kiến:Hạn cuối cùng nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh 10h45 ngày 21/04/2016.Trụ sở DATC - 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Thời gian và địa điểmtổ chức bán chào giá cạnh tranh dự kiến:Từ11h15ngày21/4/2016.Trụ sở DATC - 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Thời gian nộp tiền mua cổ phầndự kiến:từ 9h đến 16h các ngày làm việc từ ngày21/04/2016 đến ngày 28/04/2016.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọcdự kiếntừ 9h đến 16h các ngày làm việc từ ngày21/04/2016 đến ngày 28/04/2016.

Mọi chi tiết, xin truy cập Website của DATC:www.datc.vniện thoại (043) 9 454 906.