DATC bán cổ phần và nợ tại Công ty Xây dựng số 8 Thăng Long

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo bán chào giá cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của mình tại Công ty cổ phần Xây dựng số 8 Thăng Long

Theo đó, số lượng cổ phần chào giá cạnh tranh là 540.000 cổ phần phổ thông; mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần; Giá trị khoản nợ phải thu tại thời điểm 30/6/2015: 20.262.332.997 đồng; Giá khởi điểm cả lô cổ phần kèm nợ phải thu là 8.100.000.000 đồng

Điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh: các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán chào giá cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần Xây dựng số 8 Thăng Long.

Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký và tiền đặt cọc: từ 8h30’ đến 16h30’ các ngày làm việc từ ngày 13/04/2016 đến ngày 19/04/2016; tại Trụ sở DATC - 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị lô cổ phần kèm nợ tính theo giá khởi điểm.

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh dự kiến: Hạn cuối cùng nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh 13h30 ngày 21/04/2016; tại Trụ sở DATC - 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Thời gian và địa điểm tổ chức bán chào giá cạnh tranh dự kiến: 14h ngày 21/04/2016, tại 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần dự kiến: từ 9h đến 16h các ngày làm việc từ ngày21/04/2016 đến ngày 28/04/2016.

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc dự kiến: từ 9h đến 16h các ngày làm việc từ ngày21/04/2016 đến ngày 28/04/2016.

Mọi chi tiết, xin truy cập Website của DATC: www.datc.vn; hoặc liên hệ theo số điện thoại (043) 9 454 906.