DATC bán đấu giá khoản nợ trên 1,1 nghìn tỷ đồng

Trang Yên

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa thông tin bán đấu giá khoản nợ phải thu 1.115.842.240.112 có tài sản bảo đảm tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, căn cứ Hồ sơ đối chiếu và xác nhận công nợ, giá trị khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty Minh Quang đến thời điểm 30/6/2019 là 1.115.842.240.112 đồng (một nghìn một trăm mười lăm tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn, một trăm mười hai đồng). Bao gồm, nợ gốc 389.740.996.399 đồng; nợ lãi 726.101.243.713 đồng.

Trong đó, Công ty Minh Quang nợ số tiền là 824.827.139.158 đồng (nợ gốc 285.044.745.550 đồng, nợ lãi 539.782.393.608 đồng); Công ty Minh Quang nhận nợ thay Công ty TNHH Amante Việt Nam số tiền là 20.950.123.425 đồng (nợ gốc 6.800.000.000 đồng, nợ lãi 14.150.123.425 đồng); Công ty Minh Quang nhận nợ thay Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Việt số tiền là 88.305.462.142 đồng (nợ gốc 27.503.514.615 đồng, nợ lãi 60.801.957.649 đồng);

Công ty Minh Quang nhận nợ thay Công ty cổ phần Dầu khí và Khoáng sản quốc tế PASC số tiền là 66.046.069.665 đồng (nợ gốc 22.378.095.000 đồng, nợ lãi 43.667.974.665 đồng); Công ty Minh Quang nhận nợ thay Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Dầu khí Việt số tiền là 115.713.435.601 đồng (nợ gốc 48.014.641.234 đồng, nợ lãi 67.698.794.367 đồng).

Tài sản bảo đảm của khoản nợ gồm: Máy móc thiết bị là dây chuyền phun sơn vỏ bình gas: là tài sản bảo đảm cho khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần Dầu khí và Khoáng sản quốc tế PASC.

Cùng với đó là giá trị Quyền sử dụng đất thuê 39 năm 4 tháng kể từ ngày 11/12/2007 đến ngày 02/4/2047 theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AO 892095, số vào sổ cấp GCNQSDĐ số T00821 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng cấp ngày 31/7/2009, theo tờ bản đồ số 00, diện tích 22.800 m2 và Toàn bộ tài sản trên đất bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống bồn chứa và công trình phụ trợ tại địa chỉ Kho gas LPG Minh Quang, lô CN5.1H, khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng là tài sản bảo đảm cho khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang.

Theo DATC, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Giá khởi điểm là 170.000.000.000 đồng (một trăm bảy mươi tỷ đồng). Tiền đặt trước 34.000.000.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ đồng).

 Thời gian bán đấu giá vào 10h ngày 27/3/2020. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 1 vòng, theo phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có thể xem hồ sơ khoản nợ tại trụ sở Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Thuận Phát.