DATC bán nợ tại Công ty cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo bán đấu giá khoản nợ phải thu của mình tại Công ty cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn. Việc bán toàn bộ khoản nợ phải thu tạiCông ty cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn là động thái nằm trong kế hoạch thoái vốn đầu tư của DATC tại các doanh nghiệp.

Theo đó, giá khởi điểm bán đấu giá toàn bộ lô tài sản của DATC tại Công ty cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn là 22.500.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Thời gian đăng thông báo bán đấu giá tài sản trên báo (báo Tin tức) 02 số: Ngày 27/05/2016 và ngày 31/05/2016.

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và mua hồ sơ: từ ngày 10/06/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 23/06/2016 tại Công ty TNHH Định giá Đấu giá CIMEICO – 59A Bờ Sông, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt cọc và đăng ký mua tài sản: từ ngày 10/06/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 23/06/2016 tại Công ty TNHH Định giá Đấu giá CIMEICO – 59A Bờ Sông, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: 10 giờ 00 ngày 28/06/2016 tại Công ty TNHH Định giá Đấu giá CIMEICO – 59A Bờ Sông, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều kiện khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân hoặc Tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.