DATC ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

PV.

Ngày 25-5-2016, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và Ngân hàng Thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt. Đây là sự kiện quan trọng khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của DATC thông qua việc hợp tác chiến lược với các ngân hàng thương mại có tên tuổi tại Việt Nam.

Tại Lễ ký kết, DATC có sự tham dự của ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc cùng với đại diện Ban Giám đốc, Kiểm soát viên và đại diện Lãnh đạo của các Ban.

Về phía Ngân hàng Thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt có ông Phạm Doãn Sơn, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cùng với đại diện Ban Giám đốc và Giám đốc các khối Văn phòng của Ngân hàng Thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt.

Tại Lễ ký, DATC và Ngân hàng Thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt đã thống nhất thông qua định hướng hợp tác trên cơ sở phát huy lợi thế để khai thác tốt nhất tiềm năng hai bên, đẩy mạnh tăng trưởng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh; từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh trên thị trường.

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực: cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng; chia sẻ thông tin, hợp tác đầu tư mua bán, xử lý nợ & tài sản; hợp tác đầu tư & khai thác tài sản; hợp tác tư vấn & nghiên cứu phát triển...

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt tiếp tục khẳng định sự phát triển cũng như vị thế của DATC trên thị trường mua bán nợ tại Việt Nam.