DATC nhận chuyển nhượng 49,78% vốn của LM3

PV.

Ngày 2/6/2016, Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã nhận chuyển nhượng hơn 2,56 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 49,78% vốn điều lệ của CTCP Lilama 3 (mã LM3 - HNX).


Lý do thực hiện giao dịch trên là DATC thực hiện mua trọn gói cổ phần cùng nợ phải thu của Tổng công ty lắp máy Việt Nam tại LM3 để Tổng công ty lắp máy Việt Nam thực hiện cổ phần hóa theo phương án được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng phê duyệt, đồng thời tạo cơ sở để DATC triển khai phương án tái cơ cấu phục hồi tại LM3.

Trước khi giao dịch được thực hiện, DATC chưa nắm giữ cổ phiếu LM3.