DATC bán nợ tại Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Nam Sơn

PV.

(Taichinh) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam vừa chính thức thông báo bán khoản nợ phải thu tạiCông ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Nam Sơn (có hồ sơ khoản nợ đính kèm Hợp Đồng).

Theo đó,nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Hợp đồng Mua bán nợ số 17/2015/VCBVTr-DATC ngày 20/04/2015 giữa ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Việt Trì và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; Biên bản xác nhận, chuyển giao nợ và nhận nợ giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Việt Trì, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty cổ phần Vâtj liệu xây dựng Nam Sơn.

Hợp đồng Mua bán nợ số 23/2015/ĐTTMQTNS-DATC ngày 12/05/2015 giữa Công ty cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Nam Sơn và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Biên bản xác nhận, chuyển giao nợ và nhận nợ giữa Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Nam Sơn, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Nam Sơn.

Giá khởi điểm: 22.500.000.000 đồng(Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng); Tiền đặt trước: 1.125.000.000 đồng(Một tỷ một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Đăng ký đấu giá, tham khảo hồ sơ pháp lý: Hạn cuối đến: 16h00, Ngày 22/6/2015. Bán hồ sơ mời đấu giá và thu tiền đặt trước: Đến 16h00, Ngày 24/6/2015; Tổ chức đấu giá (dự kiến): Ngày 26/6/2015

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Phòng đấu giá – Công ty cổ phần Đấu giá Việt Nam (Địa chỉ: Số 4/A13 Đầu Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty CP Đấu giá Việt Nam - Số4A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04.39842728 / Fax: 04.39842728

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Q.Phú Nhuận; Điện thoại: 08.35174055 / Fax: 08.35174055.

Người có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam: Số 51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 3.9454912/73. Website:www.datc.com.vn