DATC tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật 2015

PV.

(Taichinh) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa phối hợp với Câu lạc bộ Pháp chế - Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh 2015 cho toàn thể CBNV đang công tác tại trụ sở chính Công ty và trung tâm Hà Nội.

Chương trình bồi dưỡng đã tập trung vào việc giới thiệu những điểm mới, những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư 2014; Luật Doanh nghiệp 2014; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp 2014.

Tham gia chương trình có các ông Vương Hồng Hà, Trưởng phòng Chính sách Tổng hợp, Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính; Ông Quách Ngọc Tuấn, phó Vụ trưởng Vụ Pháp và Ông Phan Đức Hiếu, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh – Bộ Kế hoạch đầu tư, là những chuyên gia giàu kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn đã tham gia giảng dạy.

Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp là một trong những nội dung đào tạo của Công ty nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho người quản lý, cho đội ngũ cán bộ nhân viên trong Công ty, nhất là nâng cao năng lực nhân thức pháp luật trong kinh doanh; từ đó chấp hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thông qua buổi tọa đàm, cán bộ nhân viên đã có thêm một số kinh nghiệm thực tiễn về những thay đổi trong môi trường đầu tư của Việt Nam trong thời gian tới.