DATC bán nợ và cổ phần tại hai doanh nghiệp

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang triển khai các thủ tục bán nợ phải thu và cổ phần tại hai đơn vị là Công ty cổ phần Xây dựng cầu đường 19 và Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 502.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối với Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 502

Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 502với ngành nghề hoạt động chính là Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng; Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Khai thác đá, sỏi, đất sét, các hoạt động kinh doanh khác.

Vốn điều lệ thực góp của DATC là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng); Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/01 cổ phần. Giá trị nợ phải thu bán kèm cổ phần là 46.310.614.289 đồng. Giá khởi điểm (bao gồm trọn lô cổ phần kèm nợ phải thu) là 1.010.236.000 đồng.

Điều kiện tham dự đấu giá, căn cứ theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 502 do Công ty cổ phần Chứng khoán Nông nghiệp - Chi nhánh Đà Nẵng ban hành.

Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Công ty cổ phần TCP Chứng khoán Nông nghiệp - Chi nhánh Đà Nẵng: Tòa nhà Agribank số 228 đường 2/9, Pjhường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h30 đến 16h00 các ngày từ 07/12/2016 đến 26/12/2016 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc.

Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 28/12/2016 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Nông nghiệp - Chi nhánh Đà Nẵng: Tòa nhà Agribank số 228 đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận. Hải Châu, Đà Nẵng.

Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Đà Nẵng -  Tòa nhà Agribank số 228 đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Nhà đầu tư phải đăng ký mua trọn lô 900.000 cổ phần và 46.310.614.289 đồng nợ phải thu kèm theo.

Đối với Công ty cổ phần Xây dựng cầu đường 19

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình cầu, đường bộ và các công trình khác, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, thiết bị an toàn giao thông, khai thác vật liệu xây dựng.

Vốn điều lệ thực góp, 11.008.000.000 đồng (Mười một tỷ tám triệu đồng); Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần DATC bán đấu giá nguyên lô là 540.000 cổ phần; Giá trị nợ phải thu bán kèm cổ phần 3.824.527.173 đồng. Giá khởi điểm (bao gồm trọn lô cổ phần kèm nợ phải thu) 368.284.000 đồng.

Điều kiện tham dự đấu giá, căn cứ theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng ban hành.

 Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc tại Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP. Đà Nẵng số 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ 8h00 đến 16h30 các ngày từ 07/12/2016 đến 26/12/2016 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc.

Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá, bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 28/12/2016 tại Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, số 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:  Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, số 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, vào lúc 8h00 ngày 29/12/2016.

Nhà đầu tư phải đăng ký mua trọn lô 540.000 cổ phần và 3.824.527.173 đồng nợ phải thu kèm theo.