DATC bán tài sản tiếp nhận tại 05 đơn vị

T. Huyền

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo bán đấu giá tài sản tiếp nhận từ các đơn vị là: Tổng công ty Lương thực Miền Nam – Công ty TNHH MTV; Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải; Tổng công ty IDICO; Viện Dệt may Việt Nam; Cục Quản lý đường bộ IV

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo DATC, tài sản đầu giá là tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, DATC tiếp nhận từ TTổng công ty Lương thực Miền Nam – Công ty TNHH MTV; Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải; Tổng công ty IDICO; Viện Dệt may Việt Nam; Cục Quản lý đường bộ IV (Chi tiết tại chứng thư thẩm định giá được lưu trữ tại Ban Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản - DATC). Cụ thể:

Lô 1: Tài sản tiếp nhận tại TCT Lương thực Miền Nam  - Công ty TNHH MTV (máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị dụng cụ quản lý) có giá khởi điểm là 1.920.600.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT - VAT);

Lô 2: Tài sản tiếp nhận tại CTCP Bệnh viện giao thông vận tải (phương tiện vận tải), giá khởi điểm 14.900.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT - VAT);

Lô 3: Tài sản tiếp nhận tại TCT IDICO (máy móc thiết bị), giá khởi điểm 31.800.000 đồng(đã bao gồm thuế GTGT - VAT);

Lô 4: Viện dệt may Việt Nam (máy móc thiết bị), giá khởi điểm 1.582.000.000 đồng, (đã bao gồm thuế GTGT - VAT);

Lô 5: Cục Quản lý đường bộ IV (phương tiện vận tải), giá khởi điểm 377.600.000 đồng, (đã bao gồm thuế GTGT - VAT).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá được DATC đưa ra là:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

 Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 02/05/2019 (ngày làm việc) tại Trụ sở chính DATC, địa chỉ số 59 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.