DATC chuẩn bị thoái vốn 40,3 tỷ đồng tại Maritime Bank


Ngày 18/6/2019 tới đây, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

DATC sẽ bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Maritime Bank. Nguồn: internet
DATC sẽ bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Maritime Bank. Nguồn: internet

Theo đó, DATC thoái vốn với lượng cổ phần là 4.033.512 cổ phần (40,3 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 0,34% vốn điều lệ tại Maritime Bank với mức giá khởi điểm 11.800 đồng/cổ phần.

Được biết, Maritime Bank được thành lập năm 1991 tại Hải Phòng với số vốn điều lệ ban đầu 40 tỷ đồng. Năm 2010, Maritime Bank tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, tăng số phòng giao dịch lên 144 điểm trên toàn quốc và chuyển hội sở về Tòa nhà Sky City 88 Láng Hạ.

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Maritime Bank năm 2016 – 2018

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Tổng giá trị tài sản

92.605

112.238

137.768

Vốn chủ sở hữu

13.599

13.721

13.820

Lợi nhuận sau thuế

140

122

868

LNST/Vốn CSH (%)

1,03

0,89

6,28

LNST/Tổng tài sản (%)

0,15

0,11

0,63

Thu nhập trên cổ phần (EPS) (đ/CP)

119

104

739

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017, 2018 của Maritime Bank

Năm 2015, Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông được sáp nhập vào Maritime Bank, nâng số vốn điều lệ của Maritime Bank lên 11.750 tỷ đồng và tổng tài sản khoảng 104.000 tỷ đồng, hiện Maritime Bank có hệ thống giao dịch gần 300 điểm, số lượng khách hàng đạt 1,4 triệu khách hàng cá nhân, gần 30.000 khách hàng doanh nghiệp, trong đó có 600 doanh nghiệp lớn.

Hoạt động kinh doanh chính của Maritime Bank là huy động vốn, hoạt động tín dụng, kinh doanh ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngân hàng, kinh doanh chứng khoán, góp vốn đầu tư dài hạn...

Tại thời điểm ngày 31/12/2018, Maritime Bank có 2 công ty con gồm: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam với ngành nghề kinh doanh chính là quản lý nợ và khai thác tài sản, vốn điều lệ thực góp 100 tỷ đồng; Công ty tài chính TNHH MTV Cộng đồng với ngành nghề chính là hoạt động dịch vụ tài chính, vốn điều lệ thực góp là 500 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Maritime Bank năm 2018 đạt 868 tỷ đồng, tăng trưởng 7,1 lần so với năm 2017

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Maritime Bank năm 2019

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Thực hiện 2018

Kế hoạch 2019

Tổng tài sản

137.769

153.015

Lợi nhuận trước thuế

1.052

1.860

Cổ tức (%)

0

10

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Maritime Bank