DATC và tầm nhìn mới

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 4/2019

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, DATC đã vượt qua không ít khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở nền tảng đã được thiết lập, DATC đang vững bước vào giai đoạn mới, với tầm nhìn mới trong bối cảnh hội nhập...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Được thành lập từ năm 2003, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã, đang góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao và tham gia tạo lập, phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam thông qua việc tiếp nhận, mua bán xử lý nợ và tài sản, tái cơ cấu doanh nghiệp.

Sau 15 năm hoạt động, thông qua hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản đã loại trừ, DATC đã hỗ trợ trên 2.700 doanh nghiệp nhà nước, qua đó giúp các doanh nghiệp hoàn tất quá trình cổ phần hóa để chuyển đổi thành công ty cổ phần, qua đó góp phần không nhỏ vào tiến trình sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Chính phủ.

DATC được coi là đơn vị tiên phong trong hoạt động mua bán, xử lý nợ và tài sản theo cơ chế thị trường, xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp. Thông qua hoạt động tái cơ cấu, DATC đã hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho hàng chục nghìn lao động, tạo nguồn hàng hóa cho thị trường chứng khoán, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, từ đó góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội.

Đến nay, DATC đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ được giao trên cả bình diện vai trò là công cụ thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị do Bộ Tài chính và  Chính phủ giao.

 Tầm nhìn mới

Phát huy những kết quả đạt được, DATC phấn đấu trở thành một định chế tài chính đa sở hữu, hoạt động đa ngành theo cơ chế thị trường, luôn tiên phong và dẫn đầu trong tạo lập và cung cấp các dịch vụ, sản phẩm về xử lý nợ, quản lý khai thác tài sản, tái thiết phục hồi doanh nghiệp. Đây là chiến lược thể hiện quyết tâm của chính DATC xuất phát từ tình hình thực tế của hoạt động mua, bán nợ tại Việt Nam thời gian tới, vừa là nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ Tài chính giao phó.

Trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, DATC phấn đấu trở thành công cụ hàng đầu, vững mạnh của Chính phủ, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ, chương trình theo chỉ định của Chính phủ. Đồng thời, trở thành một định chế tài chính mạnh để vừa làm đối trọng với các tổ chức tài chính nước ngoài, vừa tăng cường tính liên kết, hợp tác trong xử lý nợ; Tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó chú trọng hiệu quả kinh tế - xã hội tổng hợp, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước trong hoạt động kinh doanh.

DATC sẽ tạo lập, dẫn dắt để hình thành thị trường mới thông qua công tác chủ động nghiên cứu, đề xuất Chính phủ để từng bước chuyển dần một số hoạt động thuộc khu vực công theo hướng thị trường.

Với sự kiên định phát triển theo định hướng, tầm nhìn đã đề ra, chắc chắn DATC sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong thị trường mua bán nợ