DATC đẩy mạnh bán tài sản tại các doanh nghiệp

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH Cường Hiên và Công ty TNHH Việt Anh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, DATC sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để bán toàn bộ khoản nợ phải thu theo giá trị sổ sách của mình tại Công ty TNHH Việt Anh gồm: Giá trị khoản nợ tính đến ngày 31/12/2017 là 44.367.929.671 đồng; trong đó, nợ gốc là 25.852.000.000 đồng, nợ lãi là18.515.929.671 đồng.
Giá khởi điểm là 12.500.000.000 đồng (Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn); Tiền đặt trước là 875.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu đồng); Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên một bộ hồ sơ).
Mua và nộ hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, từ ngày 23/08/2018 đến ngày 04/09/2018 (trong giờ hành chính); 
Đấu giá vào 09 giờ ngày 07/09/2018 tại Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Tại Công ty TNHH Cường Hiên, DATC sẽ bán khoản nợ giá trị tính đến thời điểm 20/3/2018 là 61.731.265.700 đồng; Trong đó, nợ gốc là 36.583.015.677 đồng; nợ lãi: 25.148.250.023 đồng. Giá khởi điểm là16.902.000.000 đồng.

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 27/8/2018 đến ngày 5/9/2018 (trừ Thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ bù theo quy định của Bộ Luật Lao động) tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Quản lý đầu tư).

Người mua được tài sản tự làm và chịu các loại phí, lệ phí có liên quan đến chuyển quyền sở hữu nợ phải thu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá của DATC là xơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành;

Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; 

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố; Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

Nằm trong kế hoạch thoái vốn, bán tài sản đầu tư tại doanh nghiệp, mới đây DATC cũng đã ra thông báo bán đấu giá cô rphaanf của mình tại Công ty cổ phần Thương binh Đoàn Kết; Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang và các công ty liên quan.