DATC bán tài sản tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang và các công ty liên quan

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang và các công ty liên quan nhằm thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, tài sản DATC bán là Kho Gas LPG Minh Quang – lô CN5.1H, khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng với giá khởi điểm 185.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ đồng).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá cần đáp ứng là: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành;

Đồng thời, đáp ứng được các quy định về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 03/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (trừ Thứ 7, Chủ nhật), tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).