DATC lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

PV.

Nhằm thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán: Là đơn vị có năng lực, uy tín có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm và có tên trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiếm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Đồng thời, đơn vị tham gia phải có mức phí kiểm toán hợp lý, cạnh tranh phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do DATC yêu cầu.

Ngoài ra, đơn vị phải có kinh nghiệm thực hiện kiểm toán đối với các doanh nghiệp có chức năng mua bán, xử lý nợ, tổ chức tài chính, tín dụng.

Nội dung kiểm toán là soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Bạo cáo tài chính năm 2024. Các Báo cáo tài chính được kiểm toán và soát, xét bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày kết thúc kỳ kế toán, Báo cắo kết quả kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày tại Hội Sở chính và 03 đơn vị thành viên (Trung tâm Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Cung cấp báo cáo kiểm toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

Thời gian phát hành Báo cáo soát xét và kiểm toán dự kiến vào tháng 9/2024 (báo cáo soát xét); tháng 3/2025 (Báo cáo kiểm toán); Thư quản lý (nếu có) sẽ được phát hành trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành Báo cáo kiểm toán.

Thời gian soát xét và kiểm toán dự kiến: tháng 8/2024 (soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ); tháng 2/2025 (Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024); Tại Hội sở chính và các đơn vị trực thuộc (tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh).

Hồ sơ chào giá gồm: Hồ sơ pháp lý và năng lực của đơn vị kiểm toán; Thư chào giá dịch vụ kiểm toán; Nhân sự chủ chốt dự kiến tham gia kiểm toán.

Đơn vị kiểm toán độc lập quan tâm gửi hồ sơ chào giá đến DATC trước ngày 30/6/2024 theo địa chỉ: Ban Tài chính Kế toán - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, tầng 9, tòa nhà số 59 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam (DATC) là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, được thành lập theo Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 12/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 13/01/2023 với mã số doanh nghiệp 01014313 5 5. Vốn điều lệ của DATC theo Quyết định số 119/QĐ-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính là 6.000 tỷ đồng và có quy mô tổng tài sản trong những năm gần đây khoảng 28.000 tỷ đồng, doanh thu hằng năm khoảng 2.000 tỷ đồng.