DATC lựa chọn đơn vị tư vấn, thẩm định nợ phải thu, bán đấu giá tài sản


DATC vừa phát đi thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định vị trí, đo đạc diện tích và xây dựng tường bao quanh 03 thửa đất tại Trũng Kênh - Giáp Nhất - Hoàng Mai - TP. Hà Nội; tổ chức thẩm định giá trị khoản nợ phải thu tại CTCP Xây dựng Công trình và Đầu tư 120; tổ chức bán đấu giá tài sản tiếp nhận từ Công ty Thực phẩm Miền Bắc.

DATC lựa chọn đơn vị tư vấn, thẩm định nợ phải thu, bán đấu giá tài sản. Nguồn: internet
DATC lựa chọn đơn vị tư vấn, thẩm định nợ phải thu, bán đấu giá tài sản. Nguồn: internet

Ngày 9/7/2020, DATC thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn xác định vị trí, đo đạc diện tích và xây dựng tường bao quanh 03 thửa đất tại Trũng Kênh - Giáp Nhất - Hoàng Mai - TP. Hà Nội. Đơn vị được lựa chọn sẽ kết hợp với DATC và Công ty Cổ phần thực phẩm Miền Bắc xin chủ trương các cấp có thẩm quyền để được tiến hành các công việc như: Kiểm tra, xác định vị trí mốc giới; Xác định diện tích, mô tả ranh giới 03 thửa đất; Xây tường bao quanh 03 thửa đất đế bảo vệ tài sản tránh bị lấn chiểm sử dụng sai mục đích.

Đồng thời, thực hiện công tác thực địa gồm một số nội dung như sau: Thu thập tài liệu phục vụ công tác đo đạc 03 thửa đất; Xác định ranh giới 03 thửa đất và đánh dấu vị trí tại 03 thửa đất; Đo đac hiện trường 03 thửa đất; Đối chiếu so sánh số liệu mới và số liệu cũ của 03 thửa đất; Xác nhận giáp ranh và chính chủ của 03 thửa đất; Hoàn thiện hồ sơ địa chính của 03 thửa đất.

Đơn vị cũng thực hiện công tác xây dựng tường rào bảo vệ 03 thửa đất gồm: Lập dự toán xây dựng tường bảo vệ; Lập biện pháp thi công và tiến độ thực hiện; Xây tường rào bảo vệ; Nghiệm thu bàn giao cho DATC và Công ty Cổ phần thực phẩm Miền Bắc.

Tiêu chí lựa chọn là doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh phù hợp, có năng lực và kinh nghiệm làm việc với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng; Đáp ứng và thực hiện được phạm vi công việc do Công ty DATC yêu cầu nêu trên; Là doanh nghiệp có năng lực chuyên môn có kinh nghiệm và uy tín về lĩnh vực Tư vấn, Thiết kế lập Dự toán có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Thi công; Có mức phí tư vấn hợp lý với yêu cầu tư vấn trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí tư vấn để thực hiện đảm đảo tiến độ và chất lượng công trình. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 09/7/2020 đến ngày 17h ngày 16/7/2020.

Trước đó, ngày 8/7/2020, DATC thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá trị khoản nợ phải thu  tại CTCP Xây dựng Công trình và Đầu tư 120 làm cơ sở cho việc thực hiện đấu giá khoản nợ phải thu của DATC. Tài sản thẩm định là toàn bộ giá trị khoản nợ của CTCP Xây dựng Công trình và Đầu tư 120 tại DATC (khoản nợ có tài sản bảo đảm) với giá trị khoản nợ đến ngày 19/02/2020 là 62.725.879.599 đồng.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 theo Thông báo của Bộ Tài chính; Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp; Đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá; Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 08/7/2020 đến hết ngày 13/7/2020.

Cùng ngày, DATC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tiếp nhận từ Công ty Thực phẩm Miền Bắc. Tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất tại số 185 đường 30/4 khu phố 4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh với giá khởi điểm là 9.700.000.000 đồng.

Tổ chức đấu giá phải đáp ứng tiêu chí: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, tỷ lệ đấu giá thành (liệt kê một số hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất), uy tín; Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp áp dụng theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Đồng thời, tổ chức đấu giá phải ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng. Thời gian nộp hồ sơ được quy định từ ngày 8/7/2020 đến hết ngày 14/7/2020.