DATC bán tài sản tại 03 doanh nghiệp

Hoàng Yến

Thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của mình tại 03 doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, tài sản DATC bán là tài sản được tiếp nhận từ Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ 234, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và phát triển miền núi Nghệ An, Cục Quản lý đường bộ IV và Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

Cụ thể, tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, chi tiết tại chứng thư thẩm định giá được lưu trữ tại Ban Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản.

Giá khởi điểm của từng lô tài sản bán đấu giá (đã bao gồm thuế GTGT) như sau: Lô 1, tài sản tiếp nhận tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 234 (nhà cửa vật kiến trúc) giá 79.200.000 đồng; Lô 2, tài sản tiếp nhận tại Cục Quản lý đường bộ IV (phương tiện vận tải), giá 223.200.000 đồng; Lô 3, tài sản tiếp nhận tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và phát triển miền núi Nghệ An (nhà cửa vật kiến trúc), giá 37.324.800 đồng; Lô 4, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (vật tư tháo dỡ), giá 41.500.000 đồng.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá được DATC đưa ra là, các đơn vị, tổ chưc phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

Cùng với đó, phải đảm bảo được năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công; Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

Đồng thời, phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố; Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.