DATC lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

T. Huyền

Thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để tiến hành bán đấu giá tài sản tại Công ty cổ phần Cầu 5 Thăng Long và Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, tại Công ty cổ phần Cầu 5 Thăng Long,  tổng nợ DATC còn phải thu tại thời điểm 30/6/2019  là 54.901.913.176 đồng; trong đó, nợ gốc 18.490.981.170 đồng; nợ lãi 36.410.932.006 đồng.

Theo DATC đã ký Hợp đồng mua nợ số 78/2013/HĐMBN ngày 23/12/2013 với BIDV Bắc Hà Nội.

Công ty cổ phần Cầu 5 Thăng Long tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long – Bộ GTVT; Được chuyển đổi cổ phần hóa theo Quyết định số 3294/QĐ-BGTVT ngày 06/9/2005. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103012820 ngày 21/06/2006 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp.

Bên cạnh đó, DATC cũng lựa chọn tổ chức thẩm định giá trị phần vốn góp của DATC tại Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex, để làm cơ sở cho việc chuyển nhượng một phần vốn góp theo hình thức đấu giá công khai.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá được DATC đưa ra là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2019 theo Thông báo của Bộ Tài chính; Doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp.

Cùng với doanh nghiệp tham gia thẩm định phải có đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá; Có mức phí, thời gian thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá.