DATC quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2021

TN.

Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch Covid-19 nhưng Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã đặt mục tiêu quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Trong thời gian qua, hoạt động của DATC bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 và nhiều phương án kinh doanh đang triển khai bị chậm lại do phải chuyển qua phương thức làm việc online.

Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, với sự nỗ lực và quyết tâm từ Ban Lãnh đạo, sự đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên, DATC đã có công văn số 457/MBN-CV ngày 21/7/2021 báo cáo để Bộ Tài chính ra Quyết định giao các chỉ tiêu giám sát, đánh giá đối với công ty.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Hội đồng thành viên (HĐTV) của DATC đã có Nghị quyết số 28/NQ-HĐTV ngày 21/7/2021 về phê duyệt Kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2021.

Nghị quyết này được xem như một lời khẳng định, cam kết, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của cán bộ nhân viên DATC.

Theo đó, trong thời gian qua, DATC đã tập trung rà soát các phương án mua bán nợ đang xử lý và tập trung thu nợ, xử lý nợ đối với các khoản nợ đã mua. Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động mua bán, xử lý nợ và tài sản là hơn 650 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, DATC cũng tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty triển khai hướng dẫn thống kê phân loại tài sản và ký biên bản bàn giao với các Tổng Công ty, doanh nghiệp có tài sản loại trừ phát sinh thuộc các đơn vị này; Rà soát, đôn đốc xử lý dứt điểm một số trường hợp tài sản còn tồn đọng, tài sản mất mát thiếu hụt; Rà soát, phân loại các khoản nợ đã tiếp nhận không có khả năng thu hồi…

Đối với hoạt động thoái vốn đầu tư, DATC đã hoàn thành thoái vốn còn lại tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải – MSB và tiếp tục triển khai thủ tục thoái vốn tại một số công ty cổ phần đã có tại Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2021 của HĐTV…