DATC thoái vốn tại Công ty cổ phần 529

PV.

Nằm trong kế hoạch thoái vốn, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báobán đấu giá cổ phần do Công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 529.

Hình minh họa. Nguồn: Internet
Hình minh họa. Nguồn: InternetTheo đó, DATC tiến hành bán số lượng cổ phần bán đấu giá, cả lô360.000 cổ phầntạiCông ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 529.Giá khởi điểm của lô cổ phần:3.600.000.000 đồng/360.000 cổ phần;Tiền đặt cọc,bằng10%mức giá khởi điểm cả lô cổ phần tương đương360.000.000 đồng;Bước giá:100.000đồng.

Địa điểm đấu giáCông ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt,Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Đầu giá vào14hngày22/08/2016

Các nhà đầu tư đăng ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việtvà nộp tiền đặt cọctừngày02/08/2016đến 15h30 ngày17/08/2016.

Thời điểm gian bỏ phiếutham dự đấu giáchậm nhất13h30 ngày22/08/2016;Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từngày 23/08/2016đến15h30 ngày 29/08/2016;Thời gian hoàn tiền đặt cọctừngày 23/08/2016đếnhết ngày 29/08/2016.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan trên các website:www.datc.vn;www.tvsi.com.vnCông ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 529 có tiền thân là Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu giao thông 529, trực thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5).

Do nằm trong kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Cienco 5 nên kể từ tháng 6/2015, Công ty đã được tái cơ cấu và chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 529 theo Quyết định số 4965/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty, tổng giá trị tài sản của Công ty từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 tăng nhanh từ 82,3 tỷ đồng lên tới 104,2 tỷ đồng (tăng tương ứng 26,6 %).

Sở dĩ có sự gia tăng như vậy là do sự gia tăng khoản phải thu ngắn hạn từ Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP hơn 23 tỷ đồng trong năm 2015.

Doanh thu thuần của Công ty cũng gia tăng mạnh mẽ trong năm 2015 từ hơn 2,8 tỷ đồng lên đến 44,5 tỷ đồng (tăng tương ứng 1.461,2 %) chủ yếu là từ doanh thu hợp đồng xây dựng. Doanh thu thuần tăng mạnh kéo theo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh gia tăng theo từ âm 7,4 triệu đồng tăng lên dương 684 triệu đồng.

Lợi nhuận khác của Công ty giảm mạnh trong năm 2015 từ dương 13,6 triệu đồng xuống âm 825 triệu đồng (tương ứng giảm 6.162,5%), sở dĩ có sự giảm như vậy là do giá trị còn lại của TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định tăng hơn 8,3 tỷ đồng trong năm 2015 khiến thu nhập khác của Công ty không thể bù đắp được.

Lợi nhuận khác giảm mạnh đồng thời làm kéo theo lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty bị âm trong năm 2015.