DATC thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa thông báo bán đầu giá cổ phần kèm nợ phải thu của mình tại Công ty cổ phần Bắc Trung Bộ. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thoái vốn của Công ty đầu tư tại các doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty cổ phần Bắc Trung Bộ, có địa chỉ tại Km 4 tỉnh lộ 571 Cụm công nghiệp làng nghề Bắc Hồ Xá, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ngành nghề kinh odnah chính là sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy.

DATC có số vốn điều lệ thực góp tại Công ty cổ phần Bắc Trung Bộ là 8 tỷ đồng; số lượng cổ phần bán đầu giá là 250.000 cổ phần, giá khởi điểm là 10.000 đồng/1 cổ phần; Giá trị nợ phải thu bán kèm cổ phần (tính đến ngày 30/9/2015) là 9.796.234.018 đồng, Giá khởi điểm bán lô cổ phần kèm nợ phải thu là 5,3 tỷ đồng.

Điều kiện tham dự đấu giá, theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần Bắc Trung Bộ do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ban hành.

Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc, Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, số 97 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc, từ 09h00 ngày 15/3/2016 đến 09h00 ngày 04/4/2016 (trong giờ hành chính) tại các địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc theo Quy chế bán đấu giá.

Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá, bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 09h00 ngày 04/4/2016 tại Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, số 97 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nhà đầu tư phải đăng ký mua trọn lô 250.000 cổ phần và 9.796.234.018 đồng nợ phải thu.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.shs.com.vn,www.datc.vn