DATC tìm tổ chức bán đấu giá tài sản

Hồng Hải

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tìm tổ chưc bán đấu giá tài sản của mình tại Công ty Cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn. Hoạt động này nhằm thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp của DATC.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, DATC sẽ bán tài sản bảo đảm khoản nợ là hệ thống dây chuyền sản xuất gạch, máy móc thiết bị, nhà xưởng, văn phòng làm việc gắn liền với Quyền sử dụng đất diện tích 15.228 m2 tại Công ty cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn.

Chi tiết tài sản tại chứng thư thẩm định giá số: 146/2019/CTTĐG/CPAHANOI ngày 28/10/2019 được lưu trữ tại Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản. Đây là tài sản DATC thu giữ để xử lý thu hồi nợ. Giá khởi điểm bán tài sản là 18.500.000.000 đồng.

Các tổ chức đấu được lựa chọn phải đáp ứng những tiêu chí sau: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất), tỷ lệ đấu giá thành công.

Cùng với đó, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phải phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2017/TTBTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Đồng thời, phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

Tổ chức cho người tham gia đấu giá đi xem tài sản, ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

Trước đó, DATC cũng đã bán đấu giá thành công toàn bộ khoản nợ phải thu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư tại đến thời điểm 30/6/2019 là 431.194.698.923 đồng. Trong đó: nợ gốc là 240.695.264.585 đồng; nợ lãi kế thừa, lãi phát sinh là 190.499.434.338 đồng. Giá khởi điểm của tài sản là 70.000.000.000 đồng. Giá trúng đấu giá là 70.100.000.000 đồng.