Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc DATC

Q. Sơn

Sáng ngày 7/11/2019, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc DATC.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch DATC trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc DATC cho ông Phạm Mạnh Thường
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch DATC trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc DATC cho ông Phạm Mạnh Thường

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch DATC đã trao Quyết định số 2209/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thường, Phó Tổng giám đốc DTAC giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ông Phạm Mạnh Thường là cán bộ của DATC ngay từ những ngày đầu thành lập. Ngày 1/6/2008, ông Phạm Mạnh Thường được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc DATC theo Quyết định số 22/QĐ-MBN và giữ chức vụ cho đến nay qua nhiều lần được bổ nhiệm lại.

Trong thời gian đương nhiệm, ông Phạm Mạnh Thường đã chỉ đạo thực hiện thành công hàng loạt phương án lớn, góp phần hoàn thành xuất sắc công tác thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ về tái cơ cấu các tập đoàn, ttổng công ty điển hình như: Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinaline), Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty Haprocimex, Công ty cổ phần thực phẩm Miền Bắc...

Trước đó, vào ngày 23/10/2019, ông Lương Hải Sinh, Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng thành viên DATC đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Ông Lương Hải Sinh được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Mua bán nợ Việt Nam theo Quyết định số 1456/QĐ-BTC của Bộ Tài chính từ ngày 27/6/2016.