DATC tích cực bán tài sản, vốn góp tại doanh nghiệp

T. Huyền

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang triển khai hồ sơ, thủ tục bán đấu giá các khoản nợ, tài sản nhằm thoái vốn vốn đầu tư tại doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, DATC sẽ bán nợ tại Công ty Cà phê Đức Lập; bán tài sản là vốn góp cổ phần tại Công ty CP Xây dựng công trình Giao thông 529 và bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cụ thể:

DATC bán đấu giá toàn bộ khoản nợ phải thu theo giá trị sổ sách tại Công ty Cà phê Đức Lập đến thời điểm 30/6/2019 là: 86.084.137.666 đồng. Trong đó: Nợ gốc là 32.261.003.000 đồng; Nợ lãi là 53.823.134.666 đồng.

Giá khởi điểm là 16.150.000.000 đồng (Mười sáu tỷ một trăm năm mươi triệu đồng); Tiền đặt trước  3.230.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng).Các loại thuế, lệ phí và chi phí khác liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá là trả giá lên. Các khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá, đăng ký trực tiếp tại Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, hạn cuối đến ngày 13/11/2019 (giờ hành chính)

DATC bán 360.000 cổ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Giao thông 529, giá khởi điểm là 570.000.000 đồng.

Các tổ chức bán đấu giá tài sản phải đảm bảo có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành.

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Cùng với đó, tổ chức phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố. Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

Cùng với việc thực hiện bán đấu giá cổ phần, tài sản tại hai doanh nghiệp trwn, hiện DATC cũng đang lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, DATC bán 3.642.000 cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tôn Vikor. Các tổ chức tham gia tư vấn lập hồ sơ bán đấu giá cổ phần phải đáp ứng các tiêu chí sau: Là Công ty chứng khoán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động.

Bên cạnh đó, đáp ứng đầy đủ điều kiện về vốn, về nhân sự, về cơ sở vật chất theo đúng quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản quy định khác của pháp luật; Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức tư vấn đấu giá; Có mức phí, phương án lập hồ sơ tư vấn bán đấu giá hợp lý với yêu cầu của DATC trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí tư vấn bán đấu giá.

Các Tổ chức quan tâm, đề nghị cung cấp hồ sơ năng lực, báo giá và hồ sơ kèm theo cho dịch vụ tư vấn bán đấu giá nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm Giao dịch, Đầu tư, Tư vấn mua bán nợ và tài sản. Số 6a Trần Quốc Toản, P Hàng Bài, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội.