DATC tổ chức hội nghị Quán triệt Hiến pháp 2013 và chuyên đề học tập, làm theo Bác

PV.

(Tài chính) Ngày 10/4/2014, tại Hà Nội, Công ty Mua bán nợ đã tổ chức buổi học tập chính trị theo chuyên đề nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Hiến pháp 2013 và chuyên đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mình về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

GS.,TS Nguyễn Viết Thông truyền đạt nội dung các chuyên đề. Ảnh: DATC
GS.,TS Nguyễn Viết Thông truyền đạt nội dung các chuyên đề. Ảnh: DATC
ham dự buổi học tập chính trị chuyên đề có các đồng chí Đảng viên thuộc các Chi bộ trong toàn Đảng bộ và toàn thể cán bộ nhân viên tại trụ sở Công ty, Trung tâm Hà Nội. GS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã tham dự Hội nghị truyền đạt nội dung các chuyên đề.

Tại buổi học tập chuyên đề, tập thể đảng viên, cán bộ nhân viên Công ty đã được nghe, trao đổi về nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013, đặc biệt là những nội dung được bổ sung, sửa đổi cũng như mục tiêu, ý nghĩa của những nội dung được bổ sung, sửa đổi; được quán triệt và hiểu rõ hơn về lý do, nội dung và giải pháp để thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mình về “nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

 Nội dung chuyên đề có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cán bộ nhân viên Công ty, một mặt góp phần nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp; đồng thời còn giúp cán bộ nhân viên tiếp tục thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để áp dụng thực tế vào công việc, nhiệm vụ cụ thể ở đơn vị mình; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống.