DATC và giải pháp cho những tháng cuối năm

PV.

Tiếp nối thành công trong những năm qua, năm 2017 dù còn nhiều khó khăn, thách thức để chinh phục các mục tiêu cao hơn, nhưng với kết quả đã đạt được trong những tháng đầu năm, chắc chắn Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ cán đích đúng hẹn.

6 tháng đầu năm, DATC đã thoái vốn tại 3 doanh nghiệp, thu hồi là 41,962 tỷ đồng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
6 tháng đầu năm, DATC đã thoái vốn tại 3 doanh nghiệp, thu hồi là 41,962 tỷ đồng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chuyển biến khả quan

Theo ông Dương Thanh Hiền, Phó tổng giám đốc DATC, bằng những nỗ lực vượt khó, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện các kế hoạch đặt ra ngay từ những ngày đầu năm 2017, nên kết quả mang lại trong những tháng đầu năm có nhiều dấu hiệu tích cực.

Theo đó, số mua nợ và tài sản là hơn 898 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016; Tổng doanh thu của DAT đạt hơn 806 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ của đơn vị cũng đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 17 doanh nghiệp, với giá trị tiếp nhận là 11,877 tỷ đồng. Trong đó, tài sản là 11,292 tỷ đồng, nợ là 434 triệu đồng, doanh nghiệp tự xử lý trước bàn giao là 151 triệu đồng.

Cùng với việc đẩy nhanh công tác tiếp nhận nợ và tài sản tại các doanh nghiệp, DATC đã tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ mang nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Kết quả là, 6 tháng đầu năm, doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận là 2,174 tỷ đồng.

Đối với hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp và quản lý vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp, kế hoạch trong năm 2017 DATC thực hiện tái cơ cấu 6 doanh nghiệp.

Kết quả 6 tháng đầu năm Công ty đã hoàn thành tái cơ cấu chuyển 1 doanh nghiệp thành Công ty cổ phần và đầu tư thông qua hình thức chuyển nợ thành vốn góp 119.745 triệu đồng.

Ngoài ra, công tác thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn góp cũng được DATC tập trung chú trọng triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm 2017. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành thoái vốn tại 3 doanh nghiệp với số vốn thu hồi là 41,962 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch về doanh thu.

Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài chính giao về xử lý nợ, tái cơ cấu Tổng công ty tàu thủy Việt Nam (SBIC), và Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines), Công ty thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Haprocimex.

Giải pháp cho những tháng cuối năm

Cũng theo Phó tổng giám đốc Dương Thanh Hiền, trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, trong những tháng còn lại của năm, Công ty tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, tận dụng sự lãnh đạo chỉ sát sao của lãnh đạo Bộ, triển khai các giải pháp để thực hiện thắng nhiệm vụ đặt ra.

Công ty đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tập trung báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Bộ Tài chính để Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC; cơ chế xử lý các khoản nợ đặc thù; cơ chế DATC tham gia tái cơ cấu tập đoàn, ttổng công ty nhà nước.

Đồng thời, Công ty sẽ nhanh chóng kiện toàn nhân sự để ổn định tổ chức và hoạt động của Ban mua bán nợ 3 và Ban khai thác tài sản theo đề án đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Tiến hành đẩy mạnh công tác đàm phán mua nợ của các doanh nghiệp đã được giao kế hoạc năm 2017 cho các Ban, Chi nhánh, Trung tâm. Trong đó tập trung mua nợ tại các doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Tiến Nga, Công ty cổ phần Thủy sản Việt An, Công ty Vận tải Biển Đông…

Bên cạnh đó, thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt phương án để thực hiện chuyển đổi, tái cơ cấu các doanh nghiệp theo đúng kế hoạch 2017: Công ty Thực phẩm Miền Bắc, Công ty cổ phần Hoàng Hà, Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư và một số doanh nghiệp khác.