Đẩy mạnh triển khai hải quan điện tử tại tất cả các cục hải quan

Nghi Kiều

(Tài chính) Theo Tổng cục Hải quan, tính đến tháng 7/2012, có tới 98 chi cục hải quan của 20/33 cục hải quan địa phương thực hiện thủ tục hải quan điện tử, chiếm 86% tổng số chi cục hải quan trên địa bàn cả nước.

Riêng 6 tháng đầu năm 2012, toàn Ngành đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử cho 55.000 doanh nghiệp với tổng số 2 triệu bộ tờ khai.

Theo kế hoạch, đến quý IV/2013, sẽ có ít nhất có 60% tổng số thuế xuất nhập khẩu được thu bằng phương thức điện tử qua hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, đến năm 2015 sẽ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Hải quan tích hợp, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo hướng xử lý dữ liệu điện tử tập trung.

Trong Kế hoạch phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Hải quan vào giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015, Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến quý III/2013 triển khai thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các cục hải quan, 85% tờ khai hải quan thực hiện bằng phương thức điện tử. Từ đó, tiếp tục mở rộng hoạt động thu thuế xuất nhập khẩu qua hệ thống ngân hàng ra 33 cục hải quan trên toàn quốc.

Ngoài ra, cũng theo Kế hoạch này, đến quý III/2014, ngành Hải quan sẽ cung cấp dịch vụ công trên mạng Internet đạt mức độ 4, cụ thể: Cho phép người khai hải quan gửi thông tin khai hải quan đến cơ quan hải quan bằng phương thức điện tử trên mạng Internet; Người khai hải quan nhận được kết quả xử lý khai hải quan bằng phương thức điện tử qua mạng Internet; Người khai hải quan có thể thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác qua hoạt động xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử.

Bên cạnh đó, sẽ đưa website Hải quan trở thành cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp trên mức độ 3, cụ thể: Có đầy đủ 100% thông tin về quy trình thủ tục (hướng dẫn quy trình, các bước tiến hành, thời gian thực hiện....); Giảm thiểu tối đa các hồ sơ hải quan bằng giấy và các chứng từ có liên quan; Thông tin về quy trình thủ tục theo từng loại hình và từng nhóm mặt hàng có cùng bộ thủ tục chính sách; Cho phép công dân và doanh nghiệp tra cứu biểu thuế kèm theo bộ thủ tục theo mã HS; Trả lời các vướng mắc trực tuyến từ phía người dân và doanh nghiệp...