Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới hình thành Kho bạc số

Thiết kế: Gia Hân

Để đảm bảo thực hiện cái cách hiện đại hoá, hoàn thành xây dựng Kho bạc số theo mục tiêu của Chiến lược phát triển đến năm 2030, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã khẩn trương đề ra một số giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới hình thành Kho bạc số - Ảnh 1