Kho bạc Nhà nước Lào Cai ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

Kho bạc Nhà nước Lào Cai ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai đã nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ được giao. Trong đó, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ của kho bạc, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.
Kho bạc Nhà nước Hưng Yên sớm hoàn thành mục tiêu Kho bạc không tiền mặt

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên sớm hoàn thành mục tiêu Kho bạc không tiền mặt

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên, đến nay, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đăng ký sử dụng ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến của KBNN với tỷ lệ chứng từ chi ngân sách giao nhận, xử lý và trả kết quả qua hệ thống Dịch vụ công đạt trên 99%.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới hình thành Kho bạc số

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới hình thành Kho bạc số

Để đảm bảo thực hiện cái cách hiện đại hoá, hoàn thành xây dựng Kho bạc số theo mục tiêu của Chiến lược phát triển đến năm 2030, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã khẩn trương đề ra một số giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc.
Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ “về đích” Kho bạc số

Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ “về đích” Kho bạc số

Thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 với mục tiêu quan trọng là hình thành Kho bạc số, KBNN đã và đang đẩy mạnh triển khai hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống nhằm hoàn thành mục tiêu này.
Những bước đi căn bản hình thành kho bạc số

Những bước đi căn bản hình thành kho bạc số

Một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 đó là hoàn thành xây dựng Kho bạc số. Để đạt được mục tiêu, KBNN đã chia ra thành 2 giai đoạn phát triển, ở giai đoạn đầu (từ năm 2021 - 2026), toàn hệ thống KBNN sẽ thực hiện các giải pháp để hình thành kho bạc vận hành dựa trên dữ liệu số, từng bước hình thành những bước đi căn bản cho kho bạc số.
Tăng cường triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tăng cường triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Năm 2023, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Trong đó, KBNN sẽ tăng cường triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.
Hướng tới kho bạc số

Hướng tới kho bạc số

Một trong những mục tiêu quan trọng được xác định tại Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN)đến năm 2030 là hoàn thành xây dựng Kho bạc số. Để thực hiện mục tiêu này, hệ thống Kho bạc Nhà nướcđã và đang tiến hành đồng bộ các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, về hoạt độngnghiệp vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quản lý ngân quỹ…
Đẩy mạnh thu, chi ngân sách bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Đẩy mạnh thu, chi ngân sách bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực về việc thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn hệ thống KBNN đến năm 2025 (Đề án). Theo đó, tỷ lệ thu, chi ngân sách bằng tiền mặt qua KBNN chỉ còn lần lượt là 0,16% và 0,36%. Hiện tại, hệ thống KBNN hầu như không còn tiền mặt trong kho.
10 sự kiện nổi bật của Kho bạc Nhà nước trong năm 2022

10 sự kiện nổi bật của Kho bạc Nhà nước trong năm 2022

Với truyền thống đoàn kết, cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, cấp ủy và chính quyền các cấp tại địa phương, sự phối hợp của các ban ngành và đơn vị liên quan, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành tốt chương trình công tác, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022.