Mở rộng triển khai phần mềm quản lý tem điện tử rượu, thuốc lá trên cả nước

Mở rộng triển khai phần mềm quản lý tem điện tử rượu, thuốc lá trên cả nước

Ngày 26/12/2022, Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn triển khai các ứng dụng đáp ứng quy định về quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên 64 điểm, nối điểm cầu Tổng cục Thuế đến 63 điểm cầu các Cục Thuế trên cả nước.
Số hóa công tác thanh tra, kiểm tra kho bạc

Số hóa công tác thanh tra, kiểm tra kho bạc

Chiến lược Phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 đề ra mục tiêu hiện đại hóa công tác thanh tra - kiểm tra (TTKT) của kho bạc. Vì thế, KBNN đã từng bước chuyển đổi phương thức TTKT truyền thống sang phương thức thanh tra kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Thuế

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Thuế

Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin ngành Thuế được phát triển qua hơn 30 năm theo các chương trình cải cách, hiện đại hoá của Chính phủ, phù hợp với giải pháp, công nghệ, hạ tầng, trang thiết bị tại các cơ quan thuế theo từng giai đoạn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần xây dựng ngành Thuế hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, được tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao.
Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế

Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế

Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và người dân thực hiện nghĩa vụ thuế là một trong những nhiệm vụ được ngành Thuế đặc biệt quan tâm thời gian qua. Điều này được thể hiện rõ qua việc chủ động áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) và không ngừng nâng cấp, mở rộng và phát triển các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử gần đây.
Thông tin về khai thuế, nộp thuế điện tử sẽ được xử lý trong 24 giờ

Thông tin về khai thuế, nộp thuế điện tử sẽ được xử lý trong 24 giờ

Tổng cục Thuế vừa phê duyệt đề án phát triển công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2021-2030. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, 100% người nộp thuế được cấp định danh và xác thực điện tử để sử dụng dịch vụ thuế điện tử do ngành Thuế cung cấp và đặc biệt là 100% thông tin về khai thuế, nộp thuế điện tử được xử lý trong 24 giờ.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng thành công bảo hiểm xã hội số

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng thành công bảo hiểm xã hội số

Trong những năm qua, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của Ngành theo định hướng của Chính phủ hướng tới Chính phủ số. Đáng chú ý, hệ thống công nghệ thông tin của Ngành đã mang lại nhiều tiện ích, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tới đây, BHXH tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hình thành hệ sinh thái BHXH 4.0, hướng tới phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân.
Bộ Tài chính cải cách trên mọi lĩnh vực, hướng tới người dân, doanh nghiệp

Bộ Tài chính cải cách trên mọi lĩnh vực, hướng tới người dân, doanh nghiệp

Với phương châm đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính luôn coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và quyết liệt triển khai công tác này một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả đi đầu trong cải cách hành chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực của Bộ Tài chính nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân.
Hành động quyết tâm để chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Hành động quyết tâm để chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ là cơ hội để phát triển mà còn để tránh tụt hậu nền kinh tế. Trong xu hướng chung đó, ngành Ngân hàng là một trong những ngành tiên phong trong quá trình đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động kinh doanh, phát triển dịch vụ theo xu hướng chuyển đổi số.