Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô, rơ moóc lắp ráp trong nước

Hà Anh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong 6 tháng, từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 15/5/2022.

Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu bằng 50% mức thu được quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Đơn cử như: Theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống là 10%, nếu được tiếp tục giảm 50% thì mức thu lệ phí trước bạ sẽ giảm còn 5%.

Bộ Tài chính dự kiến thời gian thực hiện chính sách và hiệu lực thi hành của Nghị định từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 15/5/2022. Tuy nhiên, trường hợp Nghị định được Chính phủ ký ban hành sau ngày 15/11/2021, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ thời gian thực hiện và hiệu lực thi hành của Nghị định được quy định từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.

Sau thời gian được giảm mức thu được đề cập ở trên thì mức thu lệ phí trước bạ sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, việc đề xuất tiếp tục giảm lệ phí trước bạ áp đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 28/6/2020, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Trong đó, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nên việc đề xuất tiếp tục giảm lệ phí trước bạ trong trường hợp này là cần thiết.