Đề xuất mức giá tối đa mua xe thực hiện nhiệm vụ đặc thù là 5 tỷ đồng/xe

PV.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Trong đó, đề xuất quy định giá mua xe tối đa là 5 tỷ đồng/xe đối với xe ô tô phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ đặc thù của các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Nguồn kinh phí để mua xe ô tô do các tổ chức tài chính ngoài nhà nước tự đảm bảo.
Nguồn kinh phí để mua xe ô tô do các tổ chức tài chính ngoài nhà nước tự đảm bảo.

Nâng mức giá mua sắm ô tô công

Hiện nay, có ý kiến đề nghị sửa đổi Điều 16, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về mức giá mua xe ô tô theo hướng nâng mức giá tối đa để mua sắm xe ô tô, đảm bảo chất lượng tốt, độ bền cao hơn nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ công tác chung tại các đơn vị và phù hợp với giá xe ô tô thực tế trên thị trường hiện nay.

Về ý kiến đóng góp này, Bộ Tài chính cho hay, tại Nghị định số 04/2019/NĐ- CP, giá mua xe đã được áp dụng từ năm 2010, đến nay, do hệ thống đường bộ đã được đầu tư nâng cấp, nên giá mua xe đã biến động tăng. Chính vì thế, dự thảo Nghị định đã đề xuất tăng giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung trên cơ sở khảo sát giá mua mới xe ô tô trên thị trường năm 2022.

Bên cạnh đó, về đề nghị sửa thời hạn sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng là 12 tháng để đảm bảo tính khả thi thực hiện, Bộ Tài chính thông tin, dự thảo Nghị định quy định việc thực hiện xử lý xe ô tô chuyên dùng không phù hợp tiêu chuẩn, định mức phải hoàn thành chậm nhất 12 tháng kể từ ngày cơ quan, người có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định này.

Như vậy, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, để bao quát hết các trường hợp, Bộ Tài chính đã hoàn thiện quy định như sau: Việc thực hiện xử lý xe ô tô chuyên dùng không phù hợp tiêu chuẩn, định mức phải hoàn thành chậm nhất 12 tháng kể từ ngày cơ quan, người có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức theo quy định. Trường hợp xe chuyên dùng hiện có phù hợp với các tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đã được quy định, thời điểm 12 tháng được tính từ ngày cơ quan, người có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng có văn bản thông báo cho các đối tượng chịu sự tác động.

Đáng chú ý, ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 15 dự thảo Nghị định theo hướng: Đối với xe ô tô phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ đặc thù của các chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; nhiệm vụ đặc thù của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, giá mua xe tối đa là 4,5 tỷ đồng/xe. Bộ Tài chính cho biết, giá xe ô tô quy định tại khoản 2 Điều 15 dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tham khảo mức giá của các dòng xe trên thị trường tại thời điểm tháng 9/2022.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá một số loại xe đã có sự tăng nhẹ. Đơn cử như giá xe Toyota Land Cruiser LC300 2021 đã tăng từ 4,1 tỷ đồng lên gần 4,3 tỷ đồng. Vì vậy, nhằm đảm bảo giá xe quy định tại dự thảo Nghị định có thể duy trì trong thời gian 3-5 năm, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi quy định về giá mua xe, cụ thể: Đối với xe ô tô phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ đặc thù của các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, giá mua xe tối đa là 5 tỷ đồng/xe.

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, bên cạnh số xe quy định như trên, mỗi bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được trang bị 1 xe với mức giá tối đa là 4,5 tỷ đồng/xe và 1 xe với mức giá tối đa là 2,8 tỷ đồng/xe.

Các tổ chức tài chính ngoài nhà nước tự đảm bảo kinh phí mua xe ô tô

Trước đề nghị của các thành viên Chính phủ về việc làm rõ tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc, căn cứ, cơ sở để đề xuất về việc bổ sung quy định nhà nước trang bị xe ô tô cho các tổ chức tài chính ngoài nhà nước, Bộ Tài chính cho hay, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, nguồn thu, nhiệm vụ chi để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các quỹ tài chính ngoài ngân sách được hỗ trợ vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức của quỹ do các cơ quan Nhà nước cử tham gia theo quy định. Vì vậy, yêu cầu về xe ô tô phục vụ công tác để thực hiện các hoạt động của quỹ là cần thiết.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP chưa quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức xe của các quỹ này nên chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện, khó khăn cho việc bố trí phương tiện phục vụ hoạt động của quỹ. Do đó, nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và thống nhất trong quá trình thực hiện, dự thảo nghị định đã bổ sung đối tượng là các tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Bộ Tài chính cũng đã hoàn thiện nội dung về kinh phí mua xe ô tô của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Theo đó, nguồn kinh phí để mua xe ô tô do các tổ chức tự đảm bảo, không sử dụng NSNN để mua sắm xe ô tô.