Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Đến 31/7 sẽ hoàn thành kế hoạch mua thóc, gạo dự trữ quốc gia


Năm 2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) được giao nhiệm vụ nhập 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc. Đến ngày 30/6, đơn vị đã hoàn thành nhập kho 200.000 tấn gạo, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Dự kiến đến ngày 31/7 tới, hệ thống DTNN sẽ hoàn tất việc thu mua thóc, gạo của kế hoạch năm 2019.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành nhập kho 200.000 tấn gạo, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành nhập kho 200.000 tấn gạo, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Đối với thóc, Tổng cục DTNN đang chỉ đạo các cục DTNN khu vực triển khai mua theo mùa vụ từng vùng. Đến ngày 30/6/2019, đã nhập kho được 62.400 tấn, đạt 78% chỉ tiêu kế hoạch. Số còn lại sẽ được đơn vị tiếp tục triển khai mua và dự kiến đến 31/7/2019 đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Về xuất bán luân phiên đổi hàng, đối với mặt hàng thóc, Tổng cục DTNN đã phê duyệt kế hoạch xuất bán trên 5.237 tấn thóc tại các đơn vị đã hoàn thành kế hoạch nhập mua thóc như cục DTNN ở các khu vực: TP. Hồ Chí Minh; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nam Bộ.

Thời gian mở kho bán từ ngày 1/7/2019 đến hết ngày 31/8/2019. Số còn lại, sau khi các đơn vị hoàn thành kế hoạch nhập mua thóc năm 2019, Tổng cục DTNN sẽ giao nhiệm vụ triển khai xuất bán theo quy định.

Đối với gạo, Tổng cục DTNN đã có văn bản yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án giá bán gửi về tổng cục để xem xét, phê duyệt. Tổng cục DTNN sẽ giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai xuất bán theo quy định, đảm bảo hoàn thành trong năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục DTNN đã tập trung triển khai nhập kho các mặt hàng đã tổ chức đấu thầu trong năm 2018, gồm: thiết bị khoan cắt, máy bơm nước chữa cháy, nhà bạt, máy phát điện; hoàn thành việc ký hợp đồng, nhập kho vật tư thiết bị thuộc chỉ tiêu năm 2018 chuyển sang (4.000 bộ nhà bạt, 50 bộ xuồng DT3, 20 bộ máy phát điện 136 - 150 KVA, 50 bộ máy phát điện loại 30 KVA); tổ chức triển khai đấu thầu mua 3/9 danh mục mặt hàng vật tư, thiết bị thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (xuồng cao tốc loại DT3, phao bè cứu sinh, phao tròn cứu sinh).