Đến năm 2020 sẽ sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử


Hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện về mẫu thẻ, dữ liệu ghi trên thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử để đến năm 2020 đưa vào sử dụng.

Việc cấp thẻ BHYT điện tử với đầy đủ thông tin định danh như ảnh, vân tay, mã vạch... sẽ chặn đứng hành vi lợi dụng, mượn thẻ BHYT, làm giả thẻ để trục lợi quỹ BHYT. Nguồn: Internet
Việc cấp thẻ BHYT điện tử với đầy đủ thông tin định danh như ảnh, vân tay, mã vạch... sẽ chặn đứng hành vi lợi dụng, mượn thẻ BHYT, làm giả thẻ để trục lợi quỹ BHYT. Nguồn: Internet

BHXH Việt Nam cho biết, thẻ BHYT sẽ bao gồm các thông tin định danh như ảnh, vân tay, họ tên, mã số thẻ BHYT theo mã số BHXH…

Hiện BHXH Việt Nam đang cân nhắc và nghiên cứu để đưa hệ thống dữ liệu nơi khám chữa bệnh ban đầu và thời hạn thẻ vào thẻ BHYT điện tử.

Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng thẻ BHYT điện tử giúp cơ sở y tế phát hiện các trường hợp trùng thẻ, thẻ vi phạm bị thu hồi. Trong trường hợp thẻ được cấp nhưng chưa đến tay người tham gia BHYT hoặc người bệnh quên thẻ thì người tham gia BHYT chỉ cần đọc mã số thẻ, bệnh viện sẽ giải quyết chế độ khám, chữa bệnh như bình thường.

Bên cạnh đó, việc cấp thẻ BHYT điện tử với đầy đủ thông tin định danh như ảnh, vân tay, mã vạch... sẽ chặn đứng hành vi lợi dụng, mượn thẻ BHYT, làm giả thẻ để trục lợi quỹ BHYT.

BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị sớm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, chia sẻ thông tin, giám sát việc thanh toán, chi trả BHXH, BHYT. Hệ thống CNTT của BHXH được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả các cơ sở y tế. Đã giảm mạnh thời gian nộp BHXH của các doanh nghiệp từ 335 giờ/năm trước đây xuống còn 45 giờ, giảm từ 115 bộ TTHC xuống còn 28 bộ.

Với hệ thống dữ liệu đã được cập nhật hiện nay, người tham gia BHYT chủ động tra cứu quá trình tham gia BHYT, giá trị sử dụng của thẻ BHYT trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/.

Bên cạnh đó, hệ thống giám định cung cấp các chức năng hỗ trợ các cơ sở y tế tra cứu thông tin thẻ BHYT, sử dụng máy quét trực tiếp thẻ BHYT (QR code) để tự động nhận thông tin trên thẻ, cập nhật vào phần mềm quản lý khám chữa bệnh, giúp giảm đáng kể thời gian chờ khám chữa bệnh của người dân. Bệnh viện có thể tra cứu, cập nhật thông tin thay đổi đối với các trường hợp gia hạn thẻ, thay đổi quyền lợi theo các quy định mới...

Theo số liệu của BHXH Việt Nam, tính đến tháng 4/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,6 triệu người; BHXH tự nguyện là 295.000 người; BHTN là 12,78 triệu người; BHYT là 83,6 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 88,1% dân số.

Trong quý I/2019, đã có 44,4 triệu lượt người được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, trong đó 2,7 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH và trên 41,7 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.