Địa phương khẩn trương báo cáo số thực chi ngân sách hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động khó khăn

Huyền Thu

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương khẩn trương báo cáo số thực chi thực hiện các chính sách, số đối tượng được hưởng chính sách, thời gian thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở để Bộ Tài chính xác định số kinh phí ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương theo quy định.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhu cầu thực hiện chính sách ước tính khoảng 26.252 tỷ đồng, trong đó: ngân sách nhà nước khoảng 2.150 tỷ đồng (bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương); nguồn tái cấp vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 7.456 tỷ đồng; Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 16.646 tỷ đồng.

Với nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, dự kiến ngân sách trung ương chi khoảng 1.520 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 đã được Quốc hội quyết định.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước đến hết ngày 27/9/2021, 62 địa phương đã thực rút tiền từ Kho bạc tổng kinh phí ngân sách nhà nước là 4.360 tỷ đồng để hỗ trợ cho 4.768.967 đối tượng. Theo Bộ Tài chính, đến nay, Bộ đã nhận được văn bản đề nghị của 08 địa phương (Bến Tre, Bạc Liêu, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bắc Giang, Hậu Giang, Hải Dương). Tuy nhiên, mới có tỉnh Hậu Giang báo cáo theo quy định. Do đó, Bộ Tài chính đã bổ sung có mục tiêu kinh phí từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Hậu Giang số tiền 3.676 triệu đồng.

Các địa phương khác mới chỉ báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, chưa phải là kinh phí thực hiện có xác nhận của Kho bạc Nhà nước. Vì vậy, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương báo cáo số thực chi thực hiện các chính sách, số đối tượng được hưởng chính sách, thời gian thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) làm cơ sở để Bộ Tài chính xác định số kinh phí ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương theo quy định.