Điểm mới trong quy định thi hành Luật Đất đai

PV.

Ngày 20/2, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai.

Thủ tục cấp lại “sổ đỏ” bị mất không quá 10 ngày. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thủ tục cấp lại “sổ đỏ” bị mất không quá 10 ngày. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 /5/ 2014 quy định về giá đất và Nghị định số  ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường thì đây là nghị định được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu trên cơ sở rà soát, tổng hợp những bất cập, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành luật Đất đai tại các bộ, ngành, địa phương trong hơn 2 năm qua.

Cụ thể, một trong những nội dung được đánh giá cao, phù hợp với nhu cầu của người dân là việc rút ngắn thủ tục hành chính, Nghị định đã quy định rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện một số thủ tục so với trước đây.

Ví dụ như: Thủ tục đăng ký, cấp “sổ đỏ” cho cá nhân và tổ chức tối đa 15 ngày so với quy định cũ 30 ngày; Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền trên đất; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; Kê biên bán đấu giá tài sản... thực hiện không quá 10 ngày so với quy định hiện hành không quá 15 ngày;

Cấp lại “sổ đỏ” bị mất không quá 10 ngày so với quy định hiện nay không quá 30 ngày; giảm tối đa 15 ngày xuống còn 10 ngày với thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính...

Đồng thời, điểm đặc biệt trong Nghị định 01/2017/NĐ-CP là việc cho phép những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008 được hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận hay còn gọi là “sổ đỏ”. Trước đây chỉ cho phép những trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tay đến trước ngày 1/7/2004 được cấp giấy chứng nhận.