Điểm nhấn cải cách, hiện đại hóa tại Cục Thuế Thừa Thiên - Huế

Khánh Chi

Với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng công tác thuế, thời gian qua, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện các dịch vụ thuế điện tử, đã và đang triển khai các giải pháp số hóa mới trong quản lý thuế.

100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chuyển sang đăng ký và áp dụng hóa đơn điện tử.
100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chuyển sang đăng ký và áp dụng hóa đơn điện tử.

Nhiệm vụ chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại, bởi vậy Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã và đang triển khai áp dụng nhiều công cụ, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thuế để hướng tới mục tiêu phục vụ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế được tốt nhất.

Một trong những dấu ấn quan trọng chuyển đổi số của ngành Thuế tinht trong thời gian qua là hệ thống hóa đơn điện tử đã được kích hoạt, vận hành và áp dụng rộng rãi từ ngày 1/7/2022.

Hiện nay, 100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử đã chuyển sang đăng ký và áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND Tỉnh, Cục Thuế đang tiếp tục triển khai thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền.

Ngày 10/4/2024, Cục Thuế ban hành Kế hoạch số 780/KH-CTTTH về triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024. Theo Kế hoạch đề ra cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đảm bảo phấn đấu hết quý II/2024 đạt 70%, hết quý III/2024 đạt 100%. Trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai đối với các lĩnh vực ngành nghề thuộc diện áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Về triển khai hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, Cục Thuế đã áp dụng các giải pháp công nghệ để quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử như: Sử dụng hệ thống kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử qua Etax để hướng dẫn người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ bằng phương thức điện tử mà không cần đến nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế, sử dụng hệ thống giám sát hóa HĐĐT để rà soát, kiểm tra và phát hiện các trường hợp có hàng hóa mua vào lớn nhưng kê khai đầu ra doanh thu thấp, sử dụng hệ thống dữ liệu thương mại điện tử để khai thác, phân tích rủi ro, xác định những người bán hàng có nguy cơ cao trốn thuế…

Trong thời gian qua, Cục Thuế tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa công tác quản lý thuế, điển hình như: Triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh giúp chuyển đổi căn bản công tác công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế từ phương thức thủ công trước đây sang phương thức điện tử.

Một trong những dấu ấn quan trọng nữa của ngành Thuế phải kể đến việc ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Điển hình là việc triển khai các dịch vụ thuế điện tử như: khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử ... Trong đó, việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng thuế điện tử - eTax Mobile với nhiều ưu điểm vượt trội đã mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế hoàn thành triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế.

Những điểm sáng trong chuyển đổi số tại Cục Thuế Thừa Thiên - Huế góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số, giúp người dân, doanh nghiệp giảm được chi phí, nhân lực, tiết kiệm thời gian trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trong thời gian tới, Cục Thuế  Thừa - Huế sẽ tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử hiện đại, tích hợp nhằm đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh nền kinh tế số.

Bám sát chương trình chuyển đổi số quốc gia, cũng như chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND Tỉnh, Cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai “Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030” với mục tiêu hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro...