Cục Thuế Vĩnh Phúc thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng

Thùy Linh

Dù phải thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong bối cảnh tình hình kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng 6 tháng đầu năm số thu do Cục Thuế Vĩnh Phúc thực hiện vẫn đạt 50% dự toán.

Công tác thu ngân sách của Cục Thuế Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2024 đạt được những kết quả khá tích cực.
Công tác thu ngân sách của Cục Thuế Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2024 đạt được những kết quả khá tích cực.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thuế Vĩnh Phúc, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm 2024 do Cục Thuế thực hiện đạt 13.102 tỷ đồng (bằng 50% dự toán HĐND và bằng 104% so với cùng kỳ).

Nếu tính cả số tiền thuế được gia hạn nộp thì thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 13.775 tỷ đồng, bằng 52% so với dự toán HĐND và bằng 101% so với cùng kỳ. Số thu trừ tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức thực hiện 11.640 tỷ đồng (đạt 49,1% dự toán HĐND và bằng 97% so với cùng kỳ). Nếu tính cả số tiền thuế được gia hạn nộp thì thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 12.312 tỷ đồng (bằng 95% so với cùng kỳ).

Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị triển khai nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh tình hình kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức. Theo đó, nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu chịu tác động của kinh tế thế giới, sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, tiêu thụ sản phẩm một số lĩnh vực chậm, thiếu đơn hàng; tỷ giá ngoại tệ tăng… Song nhờ chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, HĐND và UBND Tỉnh; sự quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, công tác thu NSNN của Cục Thuế Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2024 đạt được những kết quả khá tích cực.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Cục Thuế Vĩnh Phúc sẽ chú trọng rà soát hướng dẫn các đơn vị ngoài tỉnh kê khai nộp thuế tại Vĩnh Phúc, đồng thời phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, triển khai quyết liệt các đề án quản lý thuế, tăng cường thu nợ, khai thác nguồn thu, chống thất thu thông qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Song song đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm bảo đảm kế hoạch công tác thu, tạo dư địa cho công tác thu NSNN trên địa bàn, qua đó phấn đấu thu ngân sách đạt 26.365 tỷ đồng theo kế hoạch HĐND Tỉnh giao.